Aktuality školního roku 2020/2021 - co se děje ve škole


Škola bude zkvalitňovat výuku

Dne 15. 1. 2021 proběhlo jednání v Dolní oblasti Vítkovic, na kterém se dohodla nová forma spolupráce Základní školy Šalounova s Dolní oblastí Vítkovice. V rámci výuky pracovních činností žáci 1. ročníku pod vedením lektorů Světa Techniky vyrobí své vlastní dřevěné výrobky, naučí se základní dovednosti při práci s dílenským nářadím. Žáci vyšších ročníků budou postupně navštěvovat dílny v Dolní oblasti. Žákům školy také nabídneme zájmový kroužek programování. Své teoretické vědomosti si budou moci žáci ověřit v projektových dnech zaměřených na badatelskou činnost. Všechny tyto nestandardní aktivity budou financovány z prostředků vyčleněných Městským Obvodem Ostrava – Vítkovice, za což patří vedení radnice naše poděkování.

Text: Mgr. Jaromír Šedý, MBA, ředitel školy

Přejeme všem spokojené prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů, radosti a zdraví v roce 2021.

Andělské dostaveníčko

V prvním poschodí naší Základní školy Šalounova 56 jsme si dali dostaveníčko s Anděly. A protože čekání bylo dlouhé, pár Andělů, Andílků, Andělíčků jsme si společně vytvořili. A tvořili jsme všichni: žáci a žákyně, paní učitelky, paní asistentky. A přišla k nám na chvíli i „paní Inspirace“. A vyzkoušeli jsme a snažili se využít kdejaký materiál: přes krabice, papírové krajky pod dort, krepový papír, papírové ruličky, odličovací tampónky, filcové hadříčky, netkané zahradní textilie až po lahvičky od nápojů. Času nebylo nazbyt, protože se některé třídy střídaly v prezenční výuce ob týden. Z krabic vzešel Anděl největší, a to zásluhou paní učitelky Mgr. Mladějovské. Z krabic také vyrostly pod rukama paní asistentky Kamily Blažejové svítící domečky, inspirované tvorbou rakouského výtvarníka Hundertwassera. A pak pomalu přibývala další andělská krása. A my teď už plně připraveni čekáme na andělské zvěstování - protože Andělé jsou přece vždycky posli dobrých zpráv. A věříme, že dobré zprávy Andělé přinesou nejen pro žáky a žákyně naší školy a pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy, ale že dobrých zpráv dočkají i všichni ostatní! Všechny výrobky byly darovány klientům do domova Magnolie, aby jim zpříjemnily dny vánočních svátků.

Za tvůrčí skupinu všech tvořivých ručiček a hlaviček naší Šalounky zaznamenala Ladislava Vishwanathanová, vyučující výtvarné výchovy


Projektový den v ŠD Šalounova

Dne 7. prosince proběhl v 2. oddělení ŠD projektový den Vánoční a novoroční grafika s akademickým malířem Karolem Hercíkem. Celému tvoření předcházelo krátké povídání o vánočních a novoročních zvycích, o významu PF přáníček. Dětem pan Hercík vysvětlil, z čeho a jakým způsobem si své přáníčko vytvoří. Z připravené krabice plné látkových kousků si děti vybraly pro sebe ten nejlepší a začalo velké stříhání. Vystřihovaly vánoční stromečky, hvězdičky, srdíčka, svíčky, sněhuláky, ryby i dárečky. Všechno poskládaly na papírovou kartičku a pořádně přilepily. Na kartičce si nechaly kousek místa a tam po vytisknutí připsaly PF´21 se svým jménem. Dětem se tvoření líbilo. Moc se jim to povedlo, což ocenil pan Hercík i jejich paní vychovatelka. Přáníčka se budou určitě líbit i babičkám a dědečkům z Domova Magnolie.

Text a foto: Mgr. Bronislava Tutková, vychovatelka ŠD

Mikuláš na Šalounce

I letos k nám opět zavítali Mikuláš, čert a anděl. Některé děti z této návštěvy měly obavy, protože tak trochu tušili, že jsou zapsáni černým písmem v Knize hříchů, za to, že zlobí, zapomínají, vykřikují nebo dělají drobné lumpárny. Někteří při pohledu na čerta ani nedutali, jiní uronili i slzičku. Ti větší si hráli na hrdiny a tvářili se, že nemají z pekelníka strach. Až do chvíle, kdy je čert popadl a odnesl. Ale i ti měli štěstí. Za písničku, básničku nebo slib, že budou hodní, jim bylo odpuštěno. Nakonec všichni dostali nebeskou odměnu v podobě dárkového balíčku, který sponzoroval MK-Fruit, který dodává celoročně naším dětem ovoce, zeleninu i mléko. Mikuláš se svým doprovodem postupně navštívil všechny třídy na 1. stupni základní školy a pak se vydal za dětmi do nultého ročníků. I tady při jejich návštěvě zazněly písničky a básničky, za které děti dostaly mikulášskou nadílku. Příští rok se opět budeme těšit na Mikuláše, čerta a anděla.

Text a foto: Kateřina Halfarová, učitelka

Dny ruského jazyka v Ostravě

Základní škola  Šalounova se poprvé na podzim zúčastnila Dnů ruského jazyka v Ostravě, organizovaných Ostravským ruským domem při podpoře Ruského centra vědy a kultury v Praze. Se svou učitelkou Jelenou Trávníčkovou žáci 7. a 8. ročníku připravili prezentaci básniček od známých ruských dětských spisovatelů – Korney Čukovskyj a Agnia Barto. Přesto, že s výukou ruského jazyka jsou naši žáci teprve v začátcích, dokázali svým výkonem oslnit nejen rusky mluvící občany našeho města, ale prostřednictvím videí se o nich dozvěděli i zástupci ruské ambasády v Praze a v partnerském městě Volgograd. Těšíme se na další soutěže a poznávání ruské kultury.

Text a foto: Ing. Jelena Trávníčková, učitelka


Listopadová fotosoutěž

Motivační plakátek pro fotosoutěž listopad (4).pdf

Den otevřených dveří ve Střední umělecké škole v Ostravě

Virtuální prohlídku školy si může zájemce spustit v sobotu 3.10. 2020 od 8,00 do 10,00 hodin na úvodní stránce webu naší školy: www.sus-ostrava.cz pod odkazem „Den otevřených dveří“.

Den skautingu

Den skautingu aneb jak přežít v přírodě byl název projektového dne pro žáky ze Základní školy Šalounova. Pan Radovan Rafaj, nejen náš učitel, ale i aktivní skaut připravil se svými oddílovými kolegy poučné a zábavné dopoledne pro 265 žáků z 5. až 9. ročníku. Žáci se sešli v parku Jožky Jabůrkové v Ostravě – Vítkovicích, kde byli rozděleni do skupin a na čtyřech stanovištích získávali nejen informace ze života skautů, ale měli možnost vyzkoušet si např., jak se bydlí ve stanu, jak rozdělat oheň a uvařit si jednoduché jídlo, nebo co obsahuje krabička poslední záchrany. Pro všechny žáky to byl nevšední zážitek a už se těší na další projektový den. Tento projektový den byl financován z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Mgr. Radovan Rafaj, učitel

Den skautingu 10. a 11. 9. 2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zahájili jsme nový školní rok

V úterý 1. září Základní škola Šalounova opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2020 – 2021. V průběhu prázdnin se opět vylepšovalo prostředí školy, uklízelo se, opravovalo, malovalo, zdobily se nejen třídy, ale i chodby. Zkrátka práce jako "ve škole". Chtěli jsme, aby se dětem, ale i všem zaměstnancům ve škole líbilo. Slavnostní přivítání našich prvňáčků, ale i jejich rodičů, vzhledem k deštivému počasí, se konalo v tělocvičně. Zde všechny přivítal a drobné dárky dětem předal pan Richard Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice. Kromě dárků si děti odnesly i krásné šerpy, které jim budou tento slavnostní okamžik připomínat.Uvítání prvňáčků 1. 9. 2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Norské fondy

Základní škola Šalounova se zapojila do výzvy Norských fondů s názvem Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících. Naši učitelé společně s psychology vytvořili projekt: Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností pedagogů vedoucí k destigmatizaci ohrožených dětí mladšího školního věku.

Cílem projektu je příprava a realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou populaci, konkrétně na děti mladšího školního věku (6 -11 let, resp. 7 -12 let).

Cílem projektu je také snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí mladšího školního věku, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt, diagnostiku a efektivní intervenci. Projekt se zaměří na opatření k posilování a systemizaci spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi, které se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých, resp. dětí mladšího školního věku.


Hurá do školy!

České kurzy "Hurá do školy!" jsou inspirovány americkými kurzy Getting ready, které byly s velkým úspěchem spuštěny před několika týdny americkou Khan Academy.

Kurzy pomohou s osvěžením důležitých dovedností a odhalí případné mezery ve znalostech. Obsahují motivační prvek Cesta k mistrovství, kde je možné snadno mapovat pokrok jednotlivců. Žáci postupně získávají úrovně jako v počítačové hře… Typy úloh, ve kterých udělali chybu se znovu vrací, dokud nejsou úplně zvládnuty.

Kde kurzy najdu?

Kurzy "Hurá do školy!" jsou dostupné na cs.khanacademy.org a také v mobilní aplikaci Khan Academy. Stejně jako celá Khan Academy jsou i tyto české kurzy zdarma, a to i v rámci mobilní aplikace Khan Academy pro Android a iOS, kde je lze stáhnout i pro offline studium.

A teď už hurá na opakování!

Věříme, že tyto kurzy na začátku roku ocení stejně jako žáci i rodiče a učitelé.

Notebooky pro Šalounku

Ve spolupráci statutárního města Ostravy a jednou z největších společností v Ostravě Tieto obdržela Základní škola Šalounova v měsíci září 2020 pět notebooků, které budou sloužit žákům nejen v rámci distanční výuky, ale i v běžné školní výuce. Za tento dar děkujeme.

Poslanecká sněmovna podporuje distanční vzdělávání

Na webové stránce Sněmovna pro vzdělání je možné využít nabídku videí, prezentací a jiných učebních materiálů, které mohou sloužit jako podpora v případné distanční výuce. Více na: https://sites.google.com/view/snemovnaprovzdelani/.

Animovaný film o parlamentu, jeho historii a funkcích určený především žákům a studentům je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=Eme8Yqw30yc