Sekretariát školy

Sekretariát školy:


PŘÍTOMNOST NA PRACOVIŠTI ŠALOUNOVA BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN 

 8:00-12:00 hodin, tel. kontakt: 736 764 041

paní Židková od 01.07.-11.07.2024, od 22.07.- 26.07.2024,

od 12.08.2024

paní Mikulová od 01.07.-19.07.2024, od 05.08.- 16.08.2024,

od 26.08.2024


DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY ZŠ OSTRAVA-VÍTKOVICE

UPOZORŇUJEME RODIČE ŽÁKŮ, ŽE DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ CENY OBĚDŮ OD 01.09.2024

pro žáky 7 - 10 let 37,- Kč za 1 oběd

pro žáky 11 -14 let 42,- Kč za 1 oběd

pro žáky nad 15 let 50,- Kč za 1 oběd

Bližší informace o stravování na naší škole jsou k dispozici v sekci Rodiče a veřejnost-Stravování


Vážení rodiče,

dle změny ve školském zákoně 74/2005 Sb. §14, nově stanoví výši úplaty za školní družinu zřizovatel.

Tímto oznamujeme výsledek usnesení Rady městského obvodu Vítkovice: 

Od školního roku 2024/2025 bude výše úplaty za školní družinu
300 Kč měsíčně.

 

POPLATEK ZA DRUŽINU: 300,-Kč/1 měsíc

Uhraďte na číslo účtu: 

27-5539480207/0100

Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a období za které platíte 

(př. Jan Novák, 1.A září)

Poplatek za družinu uhraďte nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující

(příklad: za měsíc říjen uhraďte nejpozději do 30. září atd.

měsíc září uhraďte po zápisu do školní družiny)
Úřední hodiny - ŠALOUNOVA

596 614 537,  736 764 041

pondělí: 06:30 - 15:30

úterý: 06:30 - 15:00

středa: 06:30 - 11:30

čtvrtek: 08:30 - 15:00

pátek: 06:30 - 14:00

Úřední hodiny - HALASOVA

597 359 346  

pondělí: -

úterý: -

středa: 12:30 - 15:00

čtvrtek:   06:30 - 08:00

pátek: -