Učebnice a pomůcky


Potřebné pomůcky pro žáky 1. ročníku

pouzdro (2 tužky, pastelky, guma, strouhátko)

učebnice a pracovní sešity ALTER - ČJ (Živá abeceda, později Slabikář), M, PRV

Potřebné pomůcky pro žáky 2. ročníků

pouzdro, 2 pera, 2 tužky, guma, strouhátko, lepidlo, pastelky, fixy, rovné pravítko, kružítko, 10 sešitů č. 522, úkolníček

Učebnice - ALTER

Potřebné pomůcky pro žáky 3. ročníků

pouzdro, 2 pera, 2 tužky č. 3, 2. tužky č. 1, guma, strouhátko, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, pravítko s ryskou, rovné pravítko (30 cm), kružítko, sešity - 3 velké nelinkované č. 440, 3 lenochy A4, 15 sešitů č. 523, notový sešit, úkolníček

Učebnice - ALTER

Potřebné pomůcky pro žáky 4. ročníků

pouzdro, 2 pera, 2 tužky č. 3, 1 tužku č. 1, guma, strouhátko, nůžky, pastelky, lepidlo, pravítko, trojúhelník s ryskou, 10 ks sešitů č. 524, 4 velké nelinkované sešity A4 č. 440, notový sešit, 4 lenochy A4

Učebnice - ALTER

Potřebné pomůcky pro žáky 5. ročníků

pouzdro, 2 pera, 2 tužky č. 3, 1 tužku č. 1, guma, strouhátko, nůžky, pastelky, lepidlo, pravítko, trojúhelník s ryskou, 10 ks sešitů č. 524, 4 velké nelinkované sešity A4 č. 440, notový sešit, 4 lenochy A4

Učebnice - ALTER

Potřebné vybavení do matematiky pro 6., 7., 8., 9. ročník:
učebnice (Matematika - 3 díly, nakladatelství Prometheus - Odvárko, Kadleček),
sešit 465, 460, psací potřeby, kružítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka, guma, 3 ks barevných popisovačů nebo pastelek, nůžky, lepidlo

Potřebné vybavení do fyziky pro 6., 7., 8., 9. ročník:
učebnice (Fyzika - 2 díly, nakladatelství Prodos),
sešit 565, 560, psací potřeby, tužka, guma, pastelky, nůžky, lepidlo

Potřebné vybavení do informatiky pro 6., 7., 8., 9. ročník:
sešit 525, psací potřeby

Potřebné pomůcky do zeměpisu

pro 6.,7.,8.,9. ročník

sešit č. 460, zvýrazňovače, tužka, pravítko

Učebnice - FRAUS

Potřebné pomůcky do dějepisu

pro 6.,7.,8.,9. ročník

sešit č. 544, psací potřeby

Učebnice - SPL ( 2 díly)

Potřebné pomůcky do přírodopisu pro 6.,7.,8.,9. ročník

sešit č. 440, psací potřeby

Učebnice - FRAUS

Potřebné pomůcky do občanské výchovy pro 6.,7.,8.,9. ročník

sešity č. 524 nebo č. 444, psací potřeby, pastelky

Učebnice - FRAUS, pracovní listy

Potřebné pomůcky do finanční gramotnosti pro 6.,7.,8.,9. ročník

sešit č. 524, pastelky, zvýrazňovače, psací potřeby

Učebnice - pracovní listy

Potřebné pomůcky do chemie pro 6.,7.,8.,9. ročník

sešit č. 524, psací potřeby

Učebnice - FRAUS

Potřebné pomůcky do výchovy ke zdraví pro 6.,7.,8.,9. ročník


Potřebné pomůcky do českého jazyka pro 6.,7.,8.,9. ročník