Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci byli na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti, o ochraně zdraví, o zásadách požární ochrany. Byli seznámeni se Školním řádem, s řády odborných učeben, s pravidly chování ve škole, s organizací školního roku.

Zákonní zástupci žáků byli seznámeni se Školním řádem, s právy a povinnostmi, se způsoby omlouvání absence žáků, se způsoby hodnocení, s organizací školního roku a dalšími náležitostmi prostřednictvím zářiových třídních schůzek, případně individuálních konzultacích.

Všechny podstatné náležitosti týkající se chodu školy lze získat na stránce Dokumenty.