1. schůze - ZŠ Šalounova - budova Halasova - volby.docx

Z důvodu zavedení distanční výuky je zasedání žákovského parlamentu dne 4. 11. 2020 zrušeno.

Děkuji za pochopení. J. Makúchová