Rodiče a veřejnost

Zůstatky stravného k 30.06.2024 budou vráceny v době od 15.7.2024-19.07.2024


DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY ZŠ OSTRAVA-VÍTKOVICE

UPOZORŇUJEME RODIČE ŽÁKŮ, ŽE DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ CENY OBĚDŮ OD 01.09.2024

pro žáky 7 - 10 let 37,- Kč za 1 oběd

pro žáky 11 -14 let 42,- Kč za 1 oběd

pro žáky nad 15 let 50,- Kč za 1 oběd

Bližší informace o stravování na naší škole jsou k dispozici v sekci Rodiče a veřejnost-Stravování


VÝDEJ OBĚDŮ DNE 2.9.2024 JE

OD 10.00hod-11.30hod.

---------------------------------------------

Vážení rodiče,

dle změny ve školském zákoně 74/2005 Sb. §14, nově stanoví výši úplaty za školní družinu zřizovatel.

Tímto oznamujeme výsledek usnesení Rady městského obvodu Vítkovice: 

Od školního roku 2024/2025 bude výše úplaty za školní družinu
300 Kč měsíčně.

 

POPLATEK ZA DRUŽINU: 300,-Kč/1 měsíc

Uhraďte na číslo účtu: 

27-5539480207/0100

Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a období za které platíte 

(př. Jan Novák, 1.A září)

Poplatek za družinu uhraďte nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující

(příklad: za měsíc říjen uhraďte nejpozději do 30. září atd.

měsíc září uhraďte po zápisu do školní družiny)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro rodiče, kteří využívají aplikaci Bakalář v mobilu

Dne 29. 5. 2024 byla nahrazena původní přípona domény eu příponou cz. 

Z toho důvodu je nutné pro přihlášení do aplikace Bakalář v mobilu provést odinstalaci a následně znovu aplikaci nainstalovat. Po opětovném zadání přihlašovacích údajů již aplikace poběží správně.

V případě zapomenutí přihlašovacích údajů je nutné kontaktovat třídního učitele.

Důležité upozornění - černý kašel !

Informace pro rodiče od hlavní hygieničky - onemocnění černý kašel

1. Vaše dítě má příznaky onemocnění - kontaktujte lékaře 

2. V případě že Vy, nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou pomoc jen, z důvodu kontaktu s nakaženým.

3. Pokud se já jako rodič cítím zdravý, není potřeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakt.

4. Zkontrolujte zda-li je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.

Důležité -  nebezpečnost užití látky HHC

Vážení rodiče,

jistě jste v posledních dnech zaznamenali zprávu o zdravotních dopadech na děti po požití gumových medvídků s HHC. Tato látka aktuálně nepodléhá regulaci. Tyto látky jsou zdraví škodlivé a při užití většího množství také velmi nebezpečné. Vláda České republiky plánuje v blízké době dočasný zákaz této látky, není však zatím jasné, kdy bude zákaz přesně platit, neboť ho musí notifikovat Evropská komise. Podrobné informace o této problematice naleznete na stránce www.drogy-info.cz, kterou spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti:

Zvláště problematická je nabídka HHC ve formě připomínající pochutiny, jako bonbóny nebo jiné cukrovinky (tzv. edibles), tedy ve formě atraktivní zejména pro zranitelnou skupinu dětí a dospívajících. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Jindřich Vobořil, upozorňuje veřejnost na rizika pro děti spojená
s konzumací těchto konkrétních produktů: „Konzumace těchto výrobků, často
s obsahem kanabinoidů ve vysoké koncentraci může být riziková vzhledem k možné silné a neočekávané intoxikaci kvůli pomalému vstřebávání aktivních látek, jejich prodlouženému působení nebo obtížím kontrolovat průběh intoxikace po požití.
„Kromě množství zkonzumované látky se riziko zvyšuje také při kombinaci
s alkoholem, léky nebo jinou látkou s psychoaktivním účinkem obzvlášť u dětí.“ 

https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/narodni-protidrogovy-koordinator-upozornuje-verejnost-na-riziko-nabizenych-bonbonu-a-cukrovinek-s-obsahem-psychoaktivnich-latek/

 Mgr. Jakub Macošek, metodik prevence PPP

MOJRÁČEK: časopis pro děti tvořený psychology ZDARMA 

MOJRÁČEK je čtvrtletník plný inspirujících příběhů pro děti, které se dotýkají různých problémů, se kterými se mohou setkat v jejich každodenním životě. Zároveň obsahuje užitečné tipy a rady pro rodiče, aby mohli lépe porozumět a podpořit své děti v řešení těchto situací.  Záměrem časopisu MOJRÁČEK je poskytnout dětem a rodičům prostor pro otevřený dialog o různých tématech a podněcovat vzájemné porozumění. Věříme, že kvalitní informace a podpora mohou přispět ke zdravému vývoji dětí.

Tento časopis je k dispozici naprosto zdarma, stáhnout jej lze jednoduše zde: https://mojra.cz/public/data/images/mojracek/2024_casopis_mojracek_001.pdf

Mojracek_letak.pdf