Vítá vás
Základní škola v Ostravě Vítkovicích.

Jsme zde pro vaše děti.

budova školy
rodiče a veřejnost
důležité informace z úřední desky
informační systém školy Bakaláři
Vítkovický zpravodaj
objednávka obědů

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

DŮLEŽITÉ!!!

Vážení rodiče,

Dle sdělení SŠ AHOL se z provozních důvodů mění doba výdeje obědů do nosičů, a to denně od 11.00 – 12.00 hod.

Pokud se stane, že přijde někdo mimo tuto výdejní dobu, může na oběd do nosiče čekat delší dobu.Podzimní drakiáda
24. 10. 2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny v době podzimních prázdnin

V souladu s § 24 odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a po dohodě se zřizovatelem školy, je na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 vyhlášeno

  • pro pracoviště (budovu) Šalounova ZŠ Ostrava-Vítkovice Šalounova 56 ředitelské volno.

  • Na pracovišti (budově) Halasova bude v těchto dnech probíhat běžná výuka, včetně provozu školní družiny.

Ve dnech podzimních prázdnin
27. 10 a 29. 10.
bude provoz školní družiny přerušen na obou pracovištích školy.

Děkujeme všem rodičům za pochopení a spolupráci.
Mgr. Jaromír Šedý MBA
ředitel školy

Nemůžete osobně navštívit naši školu? Nevadí!
Nakoukněte k nám prostřednictvím prezentace.
Prosím, vstupte!

DOD 2020-2021 - na web.pptx

Naše škola obohatila svým vystoupením
sobotní program
Petropavlovské pouti.

DISTANČNÍ VÝUKA ve š. r. 2021-2022:
Současný pandemický stav předpokládá, že zahájení školního roku proběhne prezenční formou. Distanční výuka bude realizována rozhodnutím MŠMT na základě vývoje epidemiologické situace v daném období školního roku. O případných změnách vás budeme na tomto místě včas informovat.

Distanční výuka je vedena přes školní žákovské účty v aplikaci MEET a CLASSROOM: sledujte stránku DISTANČNÍ VÝUKA.
Přehledy učiva, výukové materiály i pracovní listy jsou zveřejněny na stránce vaší třídy pod tlačítkem příslušného předmětu.
Pro žáky bez možnosti online připojení:
- přehledy učiva jsou vylepovány na dveřích školy,
- pracovní listy si žák vyzvedává ve škole a vypracované je odevzdává v dohodnutém termínu zpět,
- žáci a vyučující si domlouvají individuální konzultace k učivu, které probíhají ve škole za dodržování přísných hygienických opatření.

Zveřejněné materiály mohou žáci využít také pro opakování, procvičování, doučování a přípravu na přechod do vyššího ročníku.

Budova Šalounova
Budova Halasova

Budova I. Šalounova 56

Budova II. Halasova 30

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Učíme se pro život

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image