Distanční výuka: 2. 11. - 6. 11. 2020

Práce s pohádkou: O perníkové chaloupce

  1. děti si obrázky vybarví

  2. obrázky prosím rozstříhejte podle čar

  3. přečtěte text pohádky

  4. děti si obrázky uloží podle děje a budou pohádku vyprávět


Carousel imageCarousel image