nez_prijde_mikulas.pdf

Nechala jsem se inspirovat pracovními listy paní

Mgr Rybáčkové. Děti naší třídy je plnily s velkou chutí a zájmem.