dokresli jabka.pdf


Děti , dokreslete krásné kulaté jablíčka a vybarvěte je. Jakou barvičkou? ( červená, zelená, žlutá)jabka.pdf

Děti, jablíčka potřebují misku. Uvolněte si ruku a ve vzduchu kreslete dolní obloučky. Potom dokreslete misku pod jablíčka a obrázky si vybarvěte.

ovoce s misce.pdf

V každé misce je jiný počet jablíček. Počítej , ukaž si na prstech kolik, a nakresli správný počet puntíků.

omalovánka.pdf

Obrázek si krásně vybarvi , pěkně drž pastelku. Víš, které ovoce je na obrázku? Umíš spočítat kolik je na obrázku švestek?


vrány.pdf

Děti, nejprve si uvolněte ručku (ve vzduchu). Pak si krásně chytněte tužku nebo pastelku a pracujte.

ovečka.pdf
Děti, na obrázku vidíte ovečku, které právě ostříhali vlněný kožíšek. Rychle jí znovu doroste, a to tak, že ji ho dokreslíš. Než začneš pracovat s pastelkou pěkně se postav a uvolni si ručku ve vzduchu. Můžeš taky na druhou stranu papíru nejprve vlnu natrénovat. Pěkně drž pastelku!

dopravní prostředky pojmenování.pdf

,


Děti, dopravní prostředky se dělí podle toho , kde se pohybují.

  • po vodě

  • ve vzduchu

  • po kolejích

  • na silnici

Dovedeš všechny dopravní prostředky pojmenovat a říct, kde se pohybují?

Obrázek si vybarvi.

Hádanka: Kdo řídí vlak, letadlo, loď, autobus, auto?

Máme v Ostravě letiště a nádraží?

labyrint.pdf

Děti, chlapeček a holčička na obrázku jedou k babičce na návštěvu. Musí ale najít správnou cestu na zastávku autobusu. Najdeš ji? Cestu si krásně vybarvi černou pastelkou. Zbytek obrázku dle vlastní fantazie. Víš, jak se máme chovat v dopravních prostředcích?

básnička auta.pdf

Děti naučte se říkanku zpaměti.

semafor.pdf
Děti, pozorně si prohlédněte obrázek. Víte, jaký panáček svítí na semaforu, když přechází holčička s balonkem? A co kluk , proč stojí a nepřechází silnici? Vybarvěte na semaforu vždy jen toho panáčka, který svítí.

počítej slabiky.pdf

Jaké dopravní prostředky jsou na obrázku to už víme. Teď si zahrajeme hru. Vytleskej slabiky ve slově VLAK - kolikrát jsi tlesknul? Jednou? Výborně. Počet slabik znázorni kolečky pod obrázkem. Hádanky: když budu chtít cestovat vlakem, kde musím jít? Který dopravní prostředek převeze více cestujících autobus nebo vlak? Kolik kol má auto a jízdní kolo? Víš, jak vypadá trolejbus?

Děti, tento pracovní list vás určitě potěší. Nejdříve si krásně vystřihněte obrázky dopravních prostředků v rámečcích. Potom si zahrajte s mamkou nebo taťkou hru. Např. Kde nalepím autíčko? Odpovím : Auto jezdí po cestě, tak nalepím do sloupečku cesta. V každém sloupečku by měly být nalepené 3 dopravní prostředky. Máš to správně??