0.A

Umístění třídy:

budova Šalounova, přízemí

Třídní učitel:

Jana Zimuláková
J.zimulakova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

14:00-15:00

Zastupující učitel:

Veronika Přibylová

Rozvrh třídy:

0.A.pdf

Naši malí čertíci

23.11.2020

Důležité sdělení:

Vážení rodiče, z důvodů protiepidemických opatření začíná vyučování naší třídy od 30.11.2020 od 8.15 a končí ve 12.15. ( každý den do odvolání). Prosím o respektování časů příchodů a odchodů dětí.

Děkuji tř. učitelka Jana Zimuláková


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Jsme ve škole!

18.11.

Kluci a holky

nastoupili jsme do školy!


Milé děti,

18.11. 2020 nastupujeme zpět do školy. Budeme se scházet před hlavním vchodem školy (ne bočním) od 7.40 . Děti budou mít s sebou roušku.

Vaše paní učitelka Jana
13.10. 2020

Vážení rodiče, od 14.10. probíhá distanční výuka. 19.10. jste si vyzvedli pracovní listy pro své děti. Prosím, abyste je odevzdali zpět vypracované do pátku 23.10. Úkoly také najdete zde - tlačítko říjen. Moc děti zdravím a přeji , aby z úkolů měly radost a plnily je co nejpečlivěji .

Vaše paní učitelka Jana

23.10. 2020

Milé děti, přeji Vám hezké prožití podzimních prázdnin. O dalším průběhu vzdělávání Vás budu včas informovat.

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády

2.11.2020

Milí moji malí žáčci,

ve složce listopad máte úkoly na týden od 2-11. do 6.11. Přijďte si je vyzvednout do školy. Odevzdejte je zpět v pondělí 9.11. Moc děti chválím, že krásně plní úkoly!

Vaše paní učitelka Jana


8.11.2020

Milé děti,

ve složce listopad máte další úkoly na týden od 9.11. - 13.11. Přijďte si je prosím vyzvednout do školy. 16.11. mi je přinesete zpět.

Děti, chválím Vás za splněné úkoly. Další Vás čekají. V týdnu od 9. - 13. 11. máte celkem 3 pracovní listy. Vždy poproste maminku, tatínka,nebo staršího sourozence, aby Vám úkol vysvětlil. Snažte se krásně držet pastelku nebo tužku, pracovat v klidu u stolu, jako velcí školáčci. Na zadní stranu papíru mi můžete vždy nakreslit nějaký pěkný obrázek už se na ně mooooc těším. Tak jdeme do toho!!!

Moc na Vás všechny myslím a zdravím Vás. Opatrujte se, choďte si hrát ven na sluníčko, jezte hodně vitamínů a dávejte na sebe pozor !

Paní učitelka Janaco_bych_mel_umet-_nez_pujdu_do_skoly.doc

Vážení rodiče prosím opakujte tyto potřebné vědomosti:

· Orientace v prostředí – dítě ví, kde bydlí, kam chodí do školy, vyzná se ve známém prostředí, dovede vyřídit drobný vzkaz, dokáže si vhodně říct co potřebuje (používáme kouzelná slůvka : promiň, děkuji, prosím, umíme pěkně pozdravit a rozloučit se), děti se naučí své datum narození, budou znát celé své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců

· Rozvíjíme slovní zásobu – čtěte dětem krátké pohádky, příběhy, které děti Vám potom samy převypráví

· Opakujte s dětmi pojmenování tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), tyto tvary vyhledávejte ve svém okolí (obdélník – dveře, kruh – talíř…)

· Opakujte správné pojmenování barev

· Procvičujte správné držení tužky a pastelek – (děti si budou procvičovat kresbu postavy)

· Procvičujte techniku stříhání( děti si mohou vystřihovat z letáků např. hračky, zdravé potraviny)

· Hrajte s dětmi slovní fotbal – AEIOU na začátku slova, popř. ať děti určí první hlásku ve slově (AEIOU)

· Porovnávejte vlastnosti předmětů ( ukaž např. malý dům x velký dům), seřaď podle velikosti: malý, větší, největší


Podzimní tvoření

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Podzime, podzime, už zas nosíš deště?

Pěkně tě prosíme, počkej týden ještě.

Kam vkročíš podzime, tam plačtivý je den.

Pěkně tě prosíme, počkej ještě týden!!

Koulela se ze dvora.

Táááákhle velká brambora!

Neviděla, neslyšela. Spadla na ni závora.

Kam koukáš ty závoro?

Na tebe ,ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak.

Byl by z tebe bramborák.Kopu, kopu brambory, mám jich plné komory.

Uvařím je na loupačku. Pozvu na ně naši Kačku.

To se budem mít, to se budem mít !!!

Podzimní tvoření

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image