9. A

Umístění třídy:

budova Halasova, 3. patro

Třídní učitelka:

Mgr. Zuzana Blokešová z.blokesova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Zastupující učitelka:

Mgr. Lenka Bartíková l.bartikova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Vyučované předměty:

Rozvrh třídy od 30.11.

Od 30. 11. 2020 nastupuje na prezenční výuku 9. A.
Výuka bude probíhat dle původního stálého rozvrhu. Změna je pouze u TV - hodina TV bude probíhat v pondělí v odpoledním vyučování formou vycházek, třída nebude rozdělena do skupin, ale bude pro celou třídu. V úterý pak odpolední výuka TV nebude
.

Rozvrh třídy:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

Informace k pro rodiče

 • ROZVRH NA TÝDEN 19.10.-23.10.

  • PO: ČJ, M, F, AJ

  • ÚT: ČJ, NJ, M, CH

  • ST: PŘ, M, AJ, VO

  • ČT: F, M, Z, ČJ

  • PÁ: D, ČJ, NJ, AJ

 • OBĚDY - Jídelna bude vařit pro žáky a zaměstnance škol jedno jídlo a to od19.10. do 23. 10. (pak následují podzimní prázdniny). JL najdou jako obvykle na webových stránkách. Přihlášeni žáci ZŠ dostanou oběd do nosičů – přes rampu (zezadu zazvoní na zvonek), výdej od 11.00 – 12.30 hod.

 • žáci mají nové školní emaily: zak.PriJme@zssalounova.cz (Pri = první tři písmena příjmení, Jme = první tři písmena jména)
Informace k distanční výuce:

- V týdnu od 12. - 16. 10. 2020 bude probíhat výuka 9. A distančně.

- Žáci se budou učit každý den 4 hodiny: (8:00-8:30, 9:00-9:30, 10:00-10:30, 11:00-11:30)

- Předměty budou podle rozvrhu (Pokud je mezi těmito hodinami VV, HV, TV, volitelný předmět – bude nahrazeno jiným předmětem). 4 hodiny budou tedy vždy.

- Žáci sledují g-maily (budou jim chodit odkazy na setkání)

- Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd. Ten je možné odebrat pouze do jídlonosičů (bočním vchodem) v době od 11:00-11:30. Upozorňuji, že v této době probíhá distanční výuka, tudíž si oběd nemůže vyzvednout žák osobně.

- Učivo bude zveřejňováno na webu třídy, na dveřích školy, také si jej mohou žáci vyzvedávat ve škole – ve středu od 14:00-15:00.

- V tuto dobu také mohou žáci (kteří nemají možnost úkoly zasílat) odevzdávat vypracované pracovní listy.

- Distanční výuka je povinná.

- Pokud žák se výuky nebude účastnit, nebude odevzdávat pracovní listy a plnit úkoly, bude absence neomluvená.

- V týdnu 19. 10. – 23.10. bude probíhat prezenční výuka – žáci přijdou do školy a učí se podle běžného rozvrhu (všechny hodiny).

- Na 26. 10. a 27.10. vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny. Následuje státní svátek a podzimní prázdniny – volno je tedy celý tento týden.

- Učitelé mají nové emaily: první písmeno křestního jména.příjmení@zssalounova.cz
Tedy např. z.blokesova@zssalounova.cz


Učivo - týden 29. 9. - 2.10. 2020

Český jazyk - Literatura doby renesance, diktát + oprava, slovní zásoba aktivní a pasivní, slovo a sousloví, referáty (spisovatelé)

Dějepis - Československo - první léta existence, Problémy poválečného světa

Výchova k občanství - Úřady, principy dobré správy

Matematika - Druhá mocnina dvojčlenu. Součin součtu a rozdílu. Tzn: 3 vzorečky a jejich aplikace.

Zeměpis - Dokončení plakátu z minulého týdne. Test na hlavní města Evropy. Úvod do ČR- poloha.

Německý jazyk - Části těla, bolesti.

Přírodopis - Země. Geologické vědy.

Chemie - Kovy.

Výchova ke zdraví - Vrstevníci.

Fyzika - Elektrodynamika

Anglický jazyk- Předpřítomný čas.


AKCE TŘÍDY

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Evropský den jazyků

Badatelský svět

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.