8.A

Umístění třídy:

budova Halasova, 2. patro vlevo

Třídní učitel:

Mgr. Rostislav Ondráček r.ondracek@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 11:30 - 12:30

Zastupující učitel:

Mgr. Pavel Johanna p.johanna@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Vyučované předměty:

Volitelné:

Rozvrh třídy:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

Rozvrh platný od 30. 11. 2020

Důležité

ZNÁMKY ZA 1.POLOLETÍ

Hodnocení žáků a žákyň za 1. pololetí najdete v BAKALÁŘI (KOMENS - PŘIJATÉ ZPRÁVY) !!!!!

Výuka od 30.11.2020

Dobrý den vážení rodiče,

dnes jsme dostali informace ohledně výuky od 30.11.2020. Od pondělí 30.11.2020 se vrací výuka do škol a to střídáním prezenční a distanční výuky po týdnu.

6. A, 7. A a 8. A se bude střídat po týdnech v prezenční a distanční výuce následovně:

30. 11. - 4. 12. 2020

- prezenčně 6. A, 7. A

- distančně 8. A

7. 12. - 11. 12. 2020

- prezenčně 8. A

- distančně 6. A, 7. A

Prezenční výuka bude probíhat dle řádného stálého rozvrhu. Opět bude docházet jen k malým změnám:

TV v odpoledním vyučování je pro celou třídu, třídy se nesmí spojovat:

8. A - TV celá třída v úterý

Pro distanční výuku je upravený rozvrh, výuka bude probíhat tak jako dosud (od 8:00 do 11:30).

Vstup do budovy pro 2. stupeň - v 7:50 hod. Žádáme zákonné zástupce, aby zajistili tyto časy vstupu do budovy škol - chráníte tím zdraví svých dětí.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.Informace k distanční výuce od 12.10.2020

Dobrý den vážení rodiče,

přeposílám vám informace ohledně organizace výuky od 12.10.2020. Dle nařízení MŠ bude probíhat na II. stupni ZŠ kombinovaná výuka. Po jednom týdnu se bude střídat klasická prezenční výuka ve škole s distanční výukou z domova.

Třídy 8.A a 9.A mají v období od 12.-16.10.2020 DISTANČNÍ VÝUKU.

Třídy 6.A a 7.A mají v období od 12.-16.10.2020 PREZENČNÍ VÝUKU.

Distanční výuka z domova bude probíhat v čase od 8:00 do 12:00 hodin. Každý den se budou učit 4 hodiny a to stylem, že jedna hodina trvá 30minut a dalších 30 minut je přestávka.

8:00 - 8:30 první hodina, 8:30 - 9:00 přestávka

9:00 - 9:30 druhá hodina, 9:30 - 10:00 přestávka

10:00 - 10:30 třetí hodina, 10:30 - 11:00 přestávka

11:00 - 11:30 čtvrtá hodina, 11:30 konec distanční výuky v daný den

Od 12.10.2020 - 16.10.2020 se nevyučují předměty VV, PČ, TV, HV, IT a volitelné předměty, ale budou se vyučovat jiné předměty. Jinak se učí podle prvních čtyř hodin stávajícího rozvrhu.

Prezenční výuka ve škole bude probíhat od 19.10. - 23.10.2020 dle stávajícího rozvrhu. Tedy i s odpoledním vyučováním a předměty VV,PČ, TV,HV

OBĚDY : upozorňujeme rodiče, že obědy v týdnu DISTANČNÍ VÝUKY se vydávají pouze od 11:00 do 11:30 hodin.

Obědy se vydávají pouze do jídlonosičů. Obědy si nesmí vyzvednout sami žáci, protože mají ještě povinnou

distanční výuku (do 11:30). Obědy musí vyzvednout někdo jiný !!!!

Žáci jsou povinni se přihlásit na distanční výuku pomocí počítačů, notebooků, mobilů a využívat stávající techniku. Na začátku září jste vyplňovali dotazníky distační výuka. Pokud se žáci nepřihlásí na tuto distanční výuku a nebudou spolupracovat budou mít neomluvené hodiny. P. Makúchová vytvořila všem Gmail, na kterém se budou přihlašovat na distanční výuku. Všichni žáci byli o postupu distanční výuky proškoleni p. Makuchovou.

Žáci, kteří nedisponují počítači, notebooky, mobilem nebo připojením k internetu budou vypracovávat pracovní listy, které najdou na BAKALÁŘI nebo WEBOVKÁCH ZŠ ŠALOUNOVÉ. Pokud někdo není schopen si stáhnout pracovní listy z Bakalářů nebo webovek je povinný si tyto pracovní listy vyzvednout ve středu po 12 hodině u třídního učitele ( v týdnu distanční výuky).

Vypracované pracovní listy musí odevzdat vždy v pondělí v prezenčním týdnu výuky. Pokud neodevzdá vypracované pracovní listy bude mít žák (žákyně) neomluvené hodiny v distanční výuce !!!!

Ve dnech 26.-27.10 jsou mimořádné prázdniny a žáci (žákyně) mají od 26.-30.10.2020 volný týden !!!!!!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak mi napište na Bakaláře nebo mi zavolejte na 731 746 931.

Přeji krásný zbytek dne a brzké navrácení dětí ke klasické výuce.


DISTANČNÍ VÝUKA OD 14.10.2020

Distanční výuka z domova bude probíhat v čase od 8:00 do 12:00 hodin. Každý den se budou učit 4 hodiny a to stylem, že jedna hodina trvá 30minut a dalších 30 minut je přestávka.

8:00 - 8:30 první hodina, 8:30 - 9:00 přestávka

9:00 - 9:30 druhá hodina, 9:30 - 10:00 přestávka

10:00 - 10:30 třetí hodina, 10:30 - 11:00 přestávka

11:00 - 11:30 čtvrtá hodina, 11:30 konec distanční výuky v daný den


Nevyučují se předměty VV, PČ, TV, HV, IT a volitelné předměty.

Žáci jsou povinni se přihlásit na distanční výuku pomocí počítačů, notebooků, mobilů a využívat stávající techniku. Na začátku září jste vyplňovali dotazníky distanční výuka. Pokud se žáci nepřihlásí na tuto distanční výuku a nebudou spolupracovat budou mít neomluvené hodiny. P. Makúchová vytvořila všem Gmail, na kterém se budou přihlašovat na distanční výuku. Všichni žáci byli o postupu distanční výuky proškoleni p. Makúchovou.

Žáci, kteří nedisponují počítači, notebooky, mobilem nebo připojením k internetu budou vypracovávat pracovní listy, které najdou na BAKALÁŘI nebo WEBOVKÁCH ZŠ ŠALOUNOVÉ. Pokud někdo není schopen si stáhnout pracovní listy z Bakalářů nebo webovek je povinný si tyto pracovní listy vyzvednout ve středu po 12 hodině u třídního učitele (v týdnu distanční výuky).


Vypracované pracovní listy musí odevzdat ve středu od 13:00 hodin. Pokud neodevzdá vypracované pracovní listy bude mít žák (žákyně) neomluvené hodiny v distanční výuce !!!!

Pro distanční výuku je možné využívat aplikaci MEET případně CLASSROOM (učebna). Obě aplikaci fungují pod Googlem. Pokud využíváte MEET, pak vy jako učitelé vytváříte schůzku přes G-mail a posíláte žákům odkaz k přihlášení ke schůzce prostřednictvím g-mailu. Pokud žáci používají elektroniku s androidem, je nutné, aby si z Google - obchod play stáhli a nainstalovali aplikaci MEET - je zadarmo. Žáci se ke schůzce přes odkaz přihlásí a vy pak se žáky komunikujete buď přes mikrofon nebo chat. Je dobré vyzvat žáky, aby si při přihlášení vypli mikrofon - jinak slyšíte ozvěny a šum. Na podobném principu funguje i Classroom. Pro žáky, kteří nemají možnost internetu musíte vytvářet pracovní listy.

OBĚDY - POZOR ZASE ZMĚNA !!!!!!!!

Od 19.10.2020 si mohou děti objednat zase obědy. Vydávat se budou obědy do jídlonosičů a to v době od 11:00 do 12:30 hodin a to do 23.10.2020. Poté budou prodloužené prázdniny.AKCE TŘÍDY 8.A


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

23.9.2020 BADATELSKÝ SVĚT

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.