7. A

Umístění třídy:

budova Halasova, 2. patro vpravo

Třídní učitel:

Mgr. Lenka Bartíková l.bartikova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Zastupující učitel:

Mgr. Zuzana Blokešová z.blokesova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Vyučované předměty:

Volitelné:

Rozvrh třídy:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

Rozvrhy platné od 30. 11. 2020

INFORMACE PRO RODIČE:

od 14.10. probíhá distanční výuka

Výuka bude 4 h denně dle rozvrhu. (8:00-8:30, 9:00-9:30, 10:00-10:30, 11:00-11:30). Předměty typu VV, INF, PČ, TV, HV a volitelné předměty se vyučovat v distanční formě nebudou. (budou nahrazeny profilovými předměty)

Distanční výuka je povinná. Pokud se jí žák nezúčastní (např. z důvodu nemoci), musí být řádně omluven podle stejných pravidel jako při prezenční výuce. Pokud se řádně neomluví, je jeho absence hodnocena jako neomluvená. Plnění domácích úkolů je povinné, žáci mohou být známkováni.

Pokud žák nemá možnost se k výuce připojit, je na webových stránkách třídy zveřejňováno učivo nebo si bude do školy docházet pro pracovní listy a učivo 1x týdně ve středu 13:00 – 15:00 nebo po individuální domluvě.

Pokud se žák výuky nebude účastnit, nebude odevzdávat pracovní listy a plnit úkoly, bude jeho absence neomluvená.

OBĚDY:

Přihlášeni žáci ZŠ dostanou oběd do nosičů – přes rampu (zezadu zazvoní na zvonek), výdej od 11.00 – 12.30 hod.

JL najdou jako obvykle na webových stránkách.

Informace ke stravování

  • pokud budou otevřeny školy (případně jen ZŠ), budou se vařit dvě jídla,

  • pokud budou školy zavřeny, režim bude stejný, jako doposud – tzn., bude se vařit jídlo č. 1. - pro děti do jídlonosičů a zaměstnance školy,

  • kdyby se situace rapidně změnila, bude se řešit aktuálně (např. snížení počtu stravovaných zaměstnanců, v důsledku dalších zpřísněných opatření).


Nové kontakty na vyučující:

Prosím, změňte si kontakty na vyučující: počáteční písmeno křestního jména.příjmení@zssalounova.cz, např.: l.bartikova@zssalounova.cz.


Krátká vzdělávací videa pro řadu vyučovaných předmětů

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/2-stupen-zs

Akce třídy

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Badatelský svět

Dny ruského jazyka

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.