6. A

Umístění třídy:

budova Halasova, 2. patro vpravo

Třídní učitel:

Mgr. Pavel Johanna p.johanna@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Zastupující učitel:

Mgr. Rostislav Ondráček r.ondracek@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Vyučované předměty:

Rozvrh třídy:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

 • Rozvrh od pondělí 30.11.2020.

Výdej obědů od 18.11. :

Změna výdejní doby do jídlonosičů: 11:00-12:00

Obědy se vyzvedávají přes rampu (zazvoní na zvonek)

Informace k distanční výuce:

ROZVRH NA TÝDEN 19.10.-23.10.

  • PO: PP, AJ, Dě, ČJ

  • ÚT: AJ, M, PP, ČJ

  • ST: M, VO, ČJ, Z

  • ČT: ČJ, AJ, FGV, M

  • PÁ: F, Z, M, ČJ

 • žáci mají nové školní emaily: zak.PriJme@zssalounova.cz (Pri = první tři písmena příjmení, Jme = první tři písmena jména)

Informace k distanční výuce:

V týdnu od 12. - 16. 10. 2020 bude probíhat výuka 6. A ve škole -prezenčně.

Žáci přijdou do školy a učí se podle běžného rozvrhu (všechny hodiny).

V týdnu 19. 10. – 23.10. bude probíhat distanční výuka (doma).

Žáci se budou učit každý den 4 hodiny: (8:00-8:30, 9:00-9:30, 10:00-10:30, 11:00-11:30)

Předměty budou podle rozvrhu (Pokud je mezi těmito hodinami VV, HV, TV – bude nahrazeno jiným předmětem). 4 hodiny budou tedy vždy.

Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd. Ten je možné odebrat pouze do jídlonosičů (bočním vchodem) v době od 11:00-12:30. Upozorňuji, že v této době probíhá distanční výuka, tudíž si oběd nemůže vyzvednout žák osobně.

Učivo bude zveřejňováno na webu třídy, na dveřích školy, také si jej mohou žáci vyzvedávat ve škole ve středu od 14:00-15:00.

V tuto dobu také mohou žáci (kteří nemají možnost úkoly zasílat) odevzdávat vypracované pracovní listy.

Distanční výuka je povinná.

Pokud žák se výuky nebude účastnit, nebude odevzdávat pracovní listy a plnit úkoly, bude absence neomluvená.

Na 26. 10. a 27.10. vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny. Následuje státní svátek a podzimní prázdniny – volno je tedy celý tento týden. Učitelé mají nové emaily: první písmeno křestního jména.příjmení@zssalounova.cz

Tedy např. p.johanna@zssalounova.cz

Informace ke stravování k prvnímu týdnu v listopadu:

 • pokud budou otevřeny školy (případně jen ZŠ), budou se vařit dvě jídla,

 • pokud budou školy zavřeny, režim bude stejný, jako doposud – tzn., bude se vařit jídlo č. 1. - pro děti do jídlonosičů a zaměstnance školy,

 • kdyby se situace rapidně změnila, bude se řešit aktuálně (např. snížení počtu stravovaných zaměstnanců, v důsledku dalších zpřísněných opatření).

Učivo týden 29.9. - 2.10.

Matematika- Opakování početních operací s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Slovní úlohy. Písemka na dané učivo.

Příští týden nosit rýsovací pomůcky- pravítko, pravítko s ryskou, kružítko.

Anglický jazyk - Things I can do. / Věci, které umím dělat. Použití modálního slovesa can.

Dějepis - Nejstarší lidé dnešního typu: způsob života, vznik náboženství.

Český jazyk - pohádky a báje (David a Goliáš, Čarovný nápoj Tristana a Isoldy); Práce se Slovníkem současné češtiny; diktát + oprava

Přírodopis - Vztahy mezi organismy. Mikroskop.

Fyzika - Látky a tělesa.

Výchova k občanství- Kalendář.

Zeměpis - Vesmír a planeta Země

Akce třídy

Badatelský den.

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.