5. A

Umístění třídy:

budova Halasova, 3.patro vlevo

Třídní učitelka: Ing.Olga Jánská Konzultační hodiny: středa 14:00-15:00

o.janska@zssalounova.cz

Zastupující tř.učitel: Mgr. et Mgr.Lucie Pustějovská Konzultační hodiny: středa 14:00-15:00

l.pustejovska@zssalounova.cz

Vyučované předměty

Volitelné:

Rozvrh třídy:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

Informace ke stravování k prvnímu týdnu v listopadu

· pokud budou otevřeny školy (případně jen ZŠ), budou se vařit dvě jídla,

· pokud budou školy zavřeny, režim bude stejný, jako doposud – tzn., bude se vařit jídlo č. 1. -

pro děti do jídlonosičů a zaměstnance školy,

· kdyby se situace rapidně změnila, bude se řešit aktuálně (např. snížení počtu stravovaných zaměstnanců, v důsledku dalších zpřísněných opatření).

Doporučení MŠMT pro období prázdnin

OBĚDY v době DV

Jídelna bude vařit pro žáky jedno jídlo a to od 19.10. do 23. 10. (pak následují podzimní prázdniny). JL najdou jako obvykle na webových stránkách.

Přihlášeni žáci ZŠ dostanou oběd do nosičů – přes rampu (zezadu zazvoní na zvonek), výdej od 11.00 – 12.30 hod.


Informace k pracovnímu sešitu AJ - stažení obsahu (písničky, říkanky)

1. krok: jdi na stránku www.oup.com/elt/download

2. krok: vlož přístupový kód z pracovního sešitu, následuj instrukci

5. krok: stahuj obsah do PC


DŮLEŽITÉ!!!! DISTANČNÍ VÝUKA

1. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky školy.

2. Distanční výuka bude probíhat od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020. K distanční výuce se žáci i učitelé přihlašují prostřednictvím školního g-mailu .

3. Výuka distanční formou bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Předměty typu VV, INF, PČ, TV, HV se vyučovat v distanční formě nebudou. (budou nahrazeny profilovými předměty)

4. Distanční výuka bude probíhat 1 - 4. hodinu, a to vždy v celou hodinu a bude trvat půl hodiny (8-8:30, 9-9:30, 10-10:30, 11-11:30)

Pro distanční výuku je možné využívat aplikaci MEET případně CLASSROOM (učebna). Obě aplikaci fungují pod Googlem.

Pokud žáci používají elektroniku s androidem, je nutné, aby si z Google - obchod play stáhli a nainstalovali aplikaci MEET a CLASSROOM - jsou zadarmo.

5. Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě, že se jí žáci nezúčastní - ať už online případně si nebude vyzvedávat učivo, a z hodin se řádně neomluví (lékař, nemoc), je jeho absence hodnocena jako neomluvená.

6. 26. a 27. 10. vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny.

7. Žáci s distanční výukou mají nárok na oběd, čekáme na rozhodnutí AHOL, zda budou zajišťovat obědy v době distanční výuky.


Přehled učiva v jednotlivých týdnech

5.10.- 9.10.2020

Matematika - Zlomky.


28.9.-2.10.2020 :

ČJ - opakování učiva předešlého ročníku, vyjmenovaná slova, cvičné diktáty, vzory a koncovky podstatných jmen, báseň + vlastní tvorba

Vlastivěda - ČR - Vodstvo, zemědělství - základní informace.

Přírodověda - Dělení zeleniny.

Angličtina - abeceda, spelování (+vlastní jméno), dny v týdnu, pracovní list - obě strany

Matematika - Dělení jednociferným číslem. Dělení jednociferným číslem se zbytkem.Čím žijeme

18.12. 2020 Vánoční matematika - "Vypočítej a vybarvi"

Den jazyků 25.9.2020


Carousel imageCarousel imageCarousel image

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.