4. A

Umístění třídy:

budova Halasova, 1. patro vlevo

Třídní učitel:

Bc. Andrea Hořicová, DiS. a.horicova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Zastupující učitel:

Mgr. Jana Stalmachová j.stalmachova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Vyučované předměty:

Volitelné:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

Rozvrh třídy:Informace k pracovnímu sešitu AJ - stažení obsahu (písničky, říkanky)

1. krok: jdi na stránku www.oup.com/elt/download

2. krok: vlož přístupový kód z pracovního sešitu, následuj instrukci

3. krok: stahuj obsah do PC

VV- tvoříme dle vlastní fantazie

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

Učivo 5 - 9. 10.2020

Český jazyk- skloňování podstatných jmen, pády

Matematika- dělení jednociferným číslem

Přírodověda -jádro země, magma, 4 základní světové strany

Vlastivěda- obydlená země uprostřed Evropy str. 8-9

Angličtina -

  • Učivo 14.10.2020- DISTANČNÍ VÝUKA

ČJ- str. 13 pády podstatných jmen, dodělali jsme v pracovním sešitě str. 8 cv. 10 a udělali jsme i cvičení 11.

M-uč. str.13cv. 48- procvičovali jsme první 3 sloupce, dále pracovní sešit str. 7, udělali jsme cv. 10 a 11.

ČÍTANKA - str. 14 odpověděli jsme si na všechny otázky, řečetli jsme si Říjen od Jiřího Havla a za DÚ máme modrý rámeček vpravo dole.

Dále jsme si připomněli čtenářský deník, který bude hotov hned po prázdninách.

Do VV všichni nasbíráme 15 listů jakékoli velikosti a vylisujeme a doneseme také v listopadu.

Do přírodovědy všichni nakreslí planety podle své fantazie na A4 a donesou také v listopadu.


  • Učivo 15.10.2020- DISTANČNÍ VÝUKA

ČJ- SLOH, Vypůjčený mobil uč str. 14 celá strana, přečetli jsme a odpověděli na otázky, každý řekl svůj názor, dále mluvnice- str. 15 cv. 4 udělali samostatně a společně jsme si řekli, kde co patří a zdůvodnili.Dále jsme si přečetli v zeleném rámečku KONFLIKT a odpověděli na cvičení 5 na stejné straně.Pracovní sešit str. 8 cv. 12 máme na zítra na ráno - děti vypracují.

M​- uč. str.13 cv. 48, dělali jsme 4,5, a 6 tý sloupec ústně a ukázali jsme si jak se počítá s nulou, v pracovním sešitě str. 7 cv. 12 dva sloupce.


doporučené odkazy.docx

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.