3. A

Umístění třídy:

budova Halasova, 1. patro vlevo

Třídní učitel:

Mgr. et Mgr. Lucie Pustějovská l.pustejovska@zssalounova.cz

konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Zastupující učitel:

Bc. Andrea Hořicová, DiS. a.horicova@zssalounova.cz

konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Vyučované předměty:

Volitelné:

Rozvrh třídy:


Po dobu uzavření škol platí provizorní rozvrh - viz distanční výuka

Provoz školní družiny a výdej obědů od 30.11

https://www.zssalounova.cz/rodi%C4%8De-a-ve%C5%99ejnost/provoz-%C5%A1kolyInformace pro rodiče:

Z důvodu osobního kontaktu s pozitivním žákem na Covid-19 je celá třída od 12.10 v karanténě. Výuka probíhá přes Google Clasroom, meet, e-maily s přihlášením obdrželi všichni žáci na Bakalářích. Veškeré informace k výuce naleznete na webových stránkách, na bakalářích či na Classroomu třídy.

Z nařízení vlády a MŠMT jsou ve dnech 26. a 27. 10. 2020 vyhlášené mimořádné prázdniny.

Předávání podkladů k distanční výuce žákům - středa 13:00 -15:00 hod., případně dle domluvy individuálně.

Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě, že se jí žáci nezúčastní - ať už online případně si nebudou vyzvedávat učivo, a z hodin se řádně neomluví (lékař, nemoc), je jejich absence hodnocena jako neomluvená.

Jídelna bude vařit pro žáky a zaměstnance škol jedno jídlo a to do 23. 10. (pak následují podzimní prázdniny). Jídelní lístek naleznete jako obvykle na webových stránkách. Přihlášeni žáci ZŠ dostanou oběd do nosičů – přes rampu (zezadu zazvoní na zvonek), výdej od 11.00 – 12.30 hod.

Informace k pracovnímu sešitu AJ - stažení obsahu (písničky, říkanky)

1. krok: jdi na stránku www.oup.com/elt/download

2. krok: vlož přístupový kód z pracovního sešitu, následuj instrukci

3. krok: stahuj obsah do PC

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Plavání 7.10.2020


Tobík měl narozeniny...

18.9.2020