2. B

Umístění třídy:

budova Halasova, 1. patro vpravo

Třídní učitel:

Mgr. Jana Stalmachová j.stalmachova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Zastupující učitel:

Bc. Andrea Hořicová, Dis. a.horicova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 - 15:00

Vyučované předměty:

Volitelné:

Rozvrh třídy:

Od 18. 11. 2020 žáci třídy 2. B nastupují na prezenční výuku dle běžného rozvrhu, který platil před uzavřením škol.

Důležité informace pro rodiče

Od 18. 11. 2020 žáci třídy 2. B nastupují na prezenční výuku dle běžného rozvrhu, který platil před uzavřením škol.

Provoz ŠD od 18. 11. 2020:
– ranní družina 6:00 – 7:45 hod.
– odpolední družina 11:40 – 15:30 hod.

Provoz ŠD je omezen z organizačních důvodu (zachování homogenních skupin).

V případě změn v důsledku dalšího rozvolňování budeme postupovat dle platných pokynů MŠMT. O těchto změnách budete včas informováni.

Důležitá sdělení

MINISTR ŠKOLSTVÍ DĚTEM

Učivo – týden: 29. 9. – 2. 10. 2020

Český jazyk: učebnice po str. 18, v tomto týdnu jsme pracovali hodně na pracovních listech, věnovali jsme se psaní vlastních jmen - velká písmena na začátku (psací písmo). Seřazovali jsme jména podle abecedy. Psali jsme diktát (učebnice str. 19/cv. 15 = první řádek).

Čtení: čtení nahlas, povídání si, o čem jsme četli. Čítanka str.10, 11.

Matematika: učebnice str.12, 13. Procvičujeme stále sčítání a odčítání do 20.

Prvouka: Podzim, podzimní počasí. Učebnice str. 14, 15.


Učivo – týden: 5. 10. – 9. 10. 2020


ČESKÝ JAZYK: opakování učiva z 1. ročníku (abeceda, psací a tiskací písmo, opis a přepis textu).

Čítanka: str. 13 - 14 (hlasité čtení s porozuměním).

Psaní: (pracovní listy a opakování, psaní správných tvarů písmen - opis, přepis).

MATEMATIKA: opakování učiva z 1. ročníku (sčítání a odčítání do 20, číselná osa, rozklad čísel, porovnávání čísel).

PRVOUKA : učebnice str. 14 - 15 (Podzim v přírodě).

ANGLICKÝ JAZYK: hláskování anglické abecedy.

Informace k pracovnímu sešitu AJ - stažení obsahu (písničky, říkanky)

1. krok: jdi na stránku www.oup.com/elt/download

2. krok: vlož přístupový kód z pracovního sešitu, následuj instrukci

3. krok: stahuj obsah do PC

AKCE TŘÍDY

Plavání

9.9.2020

Den jazyků

25.9.2020

Malujeme kočičky...

9.10.2020

Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.