2. A

Umístění třídy:

budova Halasova, přízemí vlevo

Třídní učitel:

Mgr. Eva Obodová
e.obodova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Zastupující učitel:

Mgr. Mária Tošková m.toskova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

středa 14:00 -15:00

Vyučované předměty:

Volitelné:

Rozvrh třídy:


Od 18. 11. 2020 žáci třídy 2. A nastupují na prezenční výuku dle běžného rozvrhu, který platil před uzavřením škol.

Důležité informace pro rodiče

Od 18. 11. 2020 žáci třídy 2. A nastupují na prezenční výuku dle běžného rozvrhu, který platil před uzavřením škol.

Provoz ŠD od 18. 11. 2020:
– ranní družina 6:00 – 7:45 hod.
– odpolední družina 11:40 – 15:30 hod.

Provoz ŠD je omezen z organizačních důvodu (zachování homogenních skupin).

V případě změn v důsledku dalšího rozvolňování budeme postupovat dle platných pokynů MŠMT. O těchto změnách budete včas informováni.

MIKULÁŠ 4.12. 2020Informace k pracovnímu sešitu AJ - stažení obsahu (písničky, říkanky)

1. krok: jdi na stránku www.oup.com/elt/download

2. krok: vlož přístupový kód z pracovního sešitu, následuj instrukci

3. krok: stahuj obsah do PCPLAVECKÝ VÝCVIK 2.A

PLAVECKÝ VÝCVIK


Den jazyků 25.9. 2020


Milí žáci v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.