8.B


Umístění třídy

Budova Šalounova, 2.patro


Třídní učitel:

Mgr.Ladislava Vishwanathanová
l.vishwanathanova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00-15:00

Zastupující:

Mgr.Magdaléna Mladějovská
m.mladejovska@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí: 14:00-15:00

Volitelné

předměty:

8.B.pdf

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY VE VÝUCE :

Vážení rodiče a milí žáci 8.B,

od 4.1.2021 výuka pro tuto třídu opět probíhá distančně = tedy z domova. To znamená, že povinností žáka/žačky je:

  • jako první možnost připojit se on - line s učitelem pomocí počítače nebo mobilu podle barevného rozvrhu,který najdete níže pod názvem ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY - tedy od 8. hodin.

  • Druhou možností je dojít si do školy pro učivo a pracovní listy: v pondělí odpoledne od 13. hod - 15.hod., v úterý ráno od 8 hod. - 12 hod.: zazvoní, řekne z které je třídy,a studijní materiály dostane. Zadané vypracované úkoly donese ve čtvtek nebo v pátek, nejpozději v pondělí následujícího týdne.

Kdo bude nemocný, musí být zákonnými zástupci omluven, tel. čísla jsou: 736 764 041 nebo 596 614 537. Zadané úkoly si po uzdravení musí také vypracovat.

Plnění zadaných úkolů je povinné podle NOVÉHO ZÁKONA.

Kdo se neomluví pro nemoc, bude mít neomluvené hodiny a z toho plynoucí problémy.

Aktuální rozvrh distanční výuky od 4.1.2021:


Barevný rozvrh.docx