7.B


Umístění třídy:

budova Šalounova, 2. patro

Třídní učitel: Mgr. Radovan Rafaj Konzultační hodiny: Pondělí 14.00 - 17.00

r.rafaj@zssalounova.cz

Zastupující učitel:

Mgr. Martin Černý
m.cerny@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 12:45-13:30

Rozvrh třídy:

7.B.pdf

Vyučované předměty:

Volitelné:

Důležité informace pro období do konce října:

Vážení rodiče a děti, prosím věnujte pozornost těmto informacím platným po celou dobu mimořádných opatření, tedy minimálně do konce října.

Pro naši třídu 7.B platí výuka ve škole v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 dle normálního rozvrhu.

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 bude výuka probíhat formou distanční výuky, žáci zůstanou doma, ale musí se povinně vzdělávat. Žáci mají 2 možnosti vyzvedávání učiva:

1) vyzvednou si je zde (výše) kliknutím na příslušné tlačítko s názvem předmětu

2) vyzvednou si učivo každé pondělí ve sborovně školy osobně

V obou případech je však musí odevzdat ve čtvrtek (nebo každý čtvrtek, pokud bude tato výuka prodloužena i po prázdninách)

Kdo je přihlášen na obědy, může si na ně chodit do školy jen v případě, že se účastní i distanční výuky!!!

Mimořádně ve dnech 26. - 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny.

Rozvrh distanční výuky od 14.10.2020

Pozor!!!

dopis PM.pdf
doporučené odkazy.docx

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Výtvarná soutěž!!!!

Motivační plakátek pro fotosoutěž listopad (4).pdf

Vám přeje třídní učitel Mgr. Radek Rafaj