6.B

Umístění třídy: budova Šalounova, 2. patro

Třídní učitel:

Ing. Ivo Němec

i.nemec@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

14:00-15:00

Zastupující učitel:

Mgr. Petra Veličková

p.velickova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

14:00-15:00

Rozvrh hodin

6.B.pdf

Vyučované předměty:


Volitelné:

Důležité informace pro období do konce října:

Vážení rodiče a děti, prosím věnujte pozornost těmto informacím platným po celou dobu mimořádných opatření, tedy minimálně do konce října.

Pro naši třídu 6.B platí výuka ve škole v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 dle normálního rozvrhu.

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 bude výuka probíhat formou distanční výuky, žáci zůstanou doma, ale musí se povinně vzdělávat. Žáci mají 2 možnosti vyzvedávání učiva:

1) vyzvednou si je zde (výše) kliknutím na příslušné tlačítko s názvem předmětu

2) vyzvednou si učivo každé pondělí ve sborovně školy osobně

V obou případech je však musí odevzdat ve čtvrtek (nebo každý čtvrtek, pokud bude tato výuka prodloužena i po prázdninách)

Kdo je přihlášen na obědy, může si na ně chodit do školy jen v případě, že se účastní i distanční výuky!!!

Mimořádně ve dnech 26. - 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny.

Rozvrh on - line výuky třídy 6.B

rozvrh hodin 6.B.pdf

Pozor!!!

dopis PM.pdf

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Výtvarná soutěž!!!!

Motivační plakátek pro fotosoutěž listopad (4).pdf

Úkoly na týden od 16. listopadu 2020

úkoly od 23.11.2020

Finanční gramotnost Pracovní list 6 Výuka od 23.11.pdf
Fyzika 6 Pracovní list 6 Výuka od 23.11.pdf
Informatika 6 Pracovní list 6 Výuka od 23.11.pdf
Přírodopis 6 Pracovní list 6 Výuka od 23.11.pdf

Vám přeje Váš třídní učitel

Ing. Ivo Němec

Úkoly od 4. ledna 2021

Finanční gramotnost Pracovní list 8 Výuka od 4.1.pdf
Fyzika 6 Pracovní list Veličiny 9 Výuka od 4.1.pdf
Přírodopis 6 Pracovní list 9 Výuka od 4.1.pdf
6.B Matematika 4.-8.1.2021.pdf

úkoly od 11.ledna 2021

AJ 6.B 11.-15.1..pdf
Přírodopis 6 Pracovní list 10 Výuka od 11.1.pdf
Fyzika 6 Pracovní list 11 Výuka od 11.1.pdf
Finanční gramotnost Pracovní list 9 Výuka od 11.1.pdf
Informa 6.b PL od 11.ledna.pdf

Pracovní listy od 18 ledna

18.-22.1..pdf
Informa 6.b PL od 18.ledna.pdf
Finanční gramotnost Pracovní list 11 Výuka od 18.1.pdf
Fyzika 6 Pracovní list 11 Výuka od 18.1.pdf
Přírodopis 6 Pracovní list 11 Výuka od 18.1.pdf
AJ 6.B.pdf