5.C

Umístění třídy:

budova Šalounova, 1. patro

Třídní učitel:

Eva Foltinová
E.Foltinova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00-15:00

Zastupující:

Vyučované předměty:

Povinné:

Volitelné:

Rozvrh hodin pro distanční výuku od 14.10. 2020


Pozor!!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Výtvarná soutěž!!!!

Motivační plakátek pro fotosoutěž listopad (4).pdf

Naší školu navštívil Mikuláš, Anděl a Čert

Carousel imageCarousel image

Vám přeje Vaše třídní učitelka Eva Foltinová a asistentka pedagoga Zlatka Procházková, Dis.