4.B

Umístění třídy:

budova Šalounova, 1. patro

Třídní učitel:


Zastupující:

Mgr. Viera Ságlová

v.saglova@zssalounova.cz

Mgr. Zuzana Brabcová

z.brabcova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:


Konzultační hodiny:

14:00-15:00


14:00-15:00

Asistent pedagoga: Kamila Blažejová

k.blazejova@zssalounova.cz


Rozvrh hodin:

4.B.pdf

Vyučované předměty:

Volitelné:

Pedagogická intervence 4.B

Svět Techniky

Organizace výuky

Žáci se od 14.10.-23.10.2020 budou vzdělávat Distanční formou výuky. Dle nového rozvrhu.

Pozor!!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Výtvarná soutěž!!!!

Motivační plakátek pro fotosoutěž listopad (4).pdf

Naší školu navštívil Mikuláš, Anděl a Čert

Vám přeje Vaše třídní učitelka

Mgr. Viera Ságlová a asistentka pedagoga Kamila Blažejová