3.B

Umístění třídy:

Třídní učitel:

budova Šalounova, 1. patro

Mgr. Zuzana Brabcová
z.brabcova@zssalounova.cz


Konzultační hodiny:


Pondělí: 14:00 - 15:00

Zastupující:

Mgr. Viera Ságlová
v.saglova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí: 14:00 - 15:00

Vyučované předměty:

Povinné:

Volitelné:

Rozvrh hodin:

3.B.pdf
Carousel imageCarousel image

Den jazyků 25.9.2020

Organizace výuky

Žáci se od 14.10.-23.10.2020 budou vzdělávat Distanční formou výuky. Dle nového rozvrhu.

Online výuka

Vážení rodiče, zde máte emailové adresy Vaších dětí. Pro přístupové heslo kontaktujte třídního učitelé - Brabcový Zuzana (z.brabcova@zssalounova.cz)

Pozor!!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Naší školu navštívil Mikuláš, Anděl a Čert

Carousel imageCarousel image

Vám přeje Vaše třídní učitelka

Mgr. Zuzana Brabcová a asistentka pedagoga Nikola Bořucká, Dis.

29.1.2021 Mají žáci pololetní prázdniny. Dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.