2.D

Umístění třídy:

budova Šalounova, 1. patro

Třídní učitel:

Bc. Sandra Potoková
s.potokova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

pondělí: 13:45 - 14:45

Zastupující:


Kateřina Halfarová k.halfarova@zssalounova.cz


Konzultační hodiny:


pondělí: 14:00 - 15:00

Asistentka pedagoga:

Martina Bočánková

Vyučované předměty:

Povinné:

TV

HV

EVv

VV

PI - 2.D

Rozvrh hodin:


Od 18.11.2020 bude pro 1. a 2. ročník prezenční výuka. S sebou si přineste 2 roušky.

Těšíme se na viděnou ve škole.

2.D.pdf

  • Projektový den: Finsko

  • Společná tvorba mapy Finska

Organizace výuky

Žáci se od 14.10.2020 budou vzdělávat Distanční formou výuky. Dle nového rozvrhu.

Pozor !!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.

Odkazy na vhodné zdroje

doporučené odkazy.docx