2.C

Umístěny třídy:

budova Šalounova, 1. patro

Třídní učitel:

Kateřina Halfarová
k.halfarova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00-15:00

Zastupující:

Asistentka pedagoga:

Lenka Slowiaková

Vyučované předměty:

Povinné:

Volitelné:

Rozvrh třídy:

2.C.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Naše třída 2.C

Den jazyků 25.9.2020

Organizace výuky

Žáci se od 14.10.-23.10.2020 budou vzdělávat Distanční formou výuky. Dle nového rozvrhu.

Informace

Od 26.10. do 30.10.2020 mají děti podzimní prázdniny.

Pozor!!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Od 18.11.2020 bude pro 1. a 2. ročník prezenční výuka. S sebou si přineste 2 roušky.

Těšíme se na viděnou ve škole.

Naší školu navštívil Mikuláš, Anděl a Čert

Carousel imageCarousel image

Vám přeje Vaše třídní učitelka Halfarová Kateřina