I.C

Umístění třídy:

budova Šalounova, přízemí

Třídní učitel:

Mgr. Daniela Ondrisová
d.ondrisova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 13:00-15:00

Zastupující:

Mgr. Jaroslav Šinkorová
j.sinkorova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 13:00-15:00

Asistent pedagoga: Pavlína Filípková

p.filipkova@zssalounova.cz

Vyučované předměty:

Volitelné:


Rozvrh třídy:

1.C.pdf

Den jazyků

v I.C 25. 9. 2020

Také prvňáčci se zúčastnili projektového dne. Seznámili

se s mapou České republiky, hlavním městem i některými

zajímavostmi naší vlasti. Na závěr se děti byly podívat

na výstavku prací našich spolužáků.

Organizace výuky

Žáci se od 14.10.-23.10.2020 budou vzdělávat Distanční formou výuky. Dle nového rozvrhu.

Pozor!!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.


Od 18.11.2020 bude pro 1. a 2. ročník prezenční výuka. S sebou si přineste 2 roušky.

Těšíme se na viděnou ve škole.

Naši školu navštívil Mikuláš, Anděl a Čert

Carousel imageCarousel image

Pracovní činnost - výroba andílka

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vám přeje Vaše třídní učitelka

Mgr. Daniela Ondrisová