1.B

Umístění třídy:

budova Šalounova, přízemí

Třídní učitel:

Mgr. Jaroslava Šinkorová
J.Sinkorova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00-15:00

Zastupující:

Mgr. Daniela Ondrisová
D.Ondrisova@zssalounova.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00-15:00

Asistent pedagoga

Vyučované předměty:

Povinné:

Volitelné:

Rozvrh třídy:

1.B.pdf
Carousel imageCarousel image

Pasování prvňáčků 1.9.2020

Učivo – týden: 29. 9. – 2. 10. 2020

Český jazyk

Živá abeceda – učebnice – strana 7 (čteme písmena A, a, O, o, E, e, U, u, I, i)

Živá abeceda – pracovní sešit – strana 13-14 celá

Písanka II.– strana 4,5,6

Barevné úlohy z češtiny - strana 2

Matematika

Učebnice – strana 18,19,20 celá (sčítání a odčítání do 4)

Barevné příklady - strana 3,4

Prvouka

Učebnice – strana 9 celá - Podzim


Den jazyků 25.9.2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Podzimní tvoření 5.10.2020

Učivo - týden: 5.10 - 9.10 2020

Český jazyk

Živá abeceda – učebnice – strana 10, 11(čteme písmena A, a, O, o, E, e, U, u, I, i, M, m)

Živá abeceda – pracovní sešit – strana 15-16 celá

Písanka II.– strana 7,8

Barevné úlohy z češtiny - strana 8

Matematika

Učebnice – strana 21,22,23 celá (sčítání a odčítání do 5)

Barevné příklady - strana 5

Prvouka

Učebnice – strana 10 - Příroda na podzim, v parku, v lese


dýně 2.pdf
dýně 1.pdf

Organizace výuky

Žáci se od 14.10.-23.10.2020 budou vzdělávat Distanční formou výuky. Dle nového rozvrhu.

Pozor!!!

Milí žáci, v průběhu mimořádného volna, státního svátku a podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 30.10.2020 dbejte na svoji bezpečnost a své zdraví. Dodržujte hygienická pravidla dle nařízení vlády.

Od 18.11.2020 bude pro 1. a 2. ročník prezenční výuka. S sebou si přineste 2 roušky.

Těšíme se na viděnou ve škole.

Naší školu navštívil Mikuláš, Anděl a Čert

Carousel imageCarousel imageVám přeje třídní učitelka

Mgr. Jaroslava Šinkorová


V Novém roce Vám přeji mnoho zdraví a úspěchu

Vaše třídní učitelka Mgr. Jaroslava Šinkorová