Budova Šalounova

Přípravné třídy

Třídy 1. stupně

Třídy 2. stupně

Oddělení školní družiny