Školní družina

Budova Halasova

Budova Šalounova

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A VÝDEJ OBĚDŮ PLATNÝ OD 30. 11. 2020
BUDOVA HALASOVA

PROVOZ RANNÍ DRUŽINY

od 6:00 do 7:40 hod.

Z personálních důvodů je vykonáván pouze pedagogický dohled.

PROVOZ ODPOLEDNÍ DRUŽINY

TŘÍDA 1. A: 11:30 – 15:30 hod. OBĚD: 11:35 – 12:00 hod.

TŘÍDA 2. A+2. B: 11:40 – 15:30 hod. OBĚD: 12:50 – 13:20 hod.

TŘÍDA 3. A: 12:35 – 15:30 hod. OBĚD: 13:05 – 13:30 hod.

TŘÍDA 4. A: 12:35 – 15:30 hod. OBĚD: 13:20 – 13:40 hod.

TŘÍDA 5. A: Po, Út, Čt, Pá 12:35 – 15:30 hod. OBĚD: 13:30 – 13:55 hod.

St 13:20 – 15:30 hod. OBĚD: 13:30 – 13:55 hod.

Z personálních důvodů je u 4. a 5. třídy vykonáván pouze pedagogický dohled.

Žáci, kteří do školní družiny nechodí (třída 1. - 5.) a budou mít v daný den objednaný oběd, setrvají ve třídě s žáky družiny a společně v doprovodu pedagoga odchází

na oběd tak, aby v určený čas byli v jídelně. Po obědě odchází domů.

Změny v odchodech žáků ze ŠD (jiný čas, doprovod, odchod sama/sám) je nutné předat písemně vychovatelkám na propustce - mimořádný odchod ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku.

VÝDEJ OBĚDŮ 2. STUPEŇ

TŘÍDA 6. A, 7.A, 8.A, 9.A – dle rozpisu výuky

V době prezenční výuky: OBĚD: 12:35 – 14:00 hod.

V době distanční výuky: OBĚD: 11:00 – 12:00 hod.

– výdej do jídlonosičů, Rampa SOŠ AHOL

Platí nošení roušek po celou dobu výuky vč. ranní a odpolední družiny. Roušky jsou nadále povinné ve společných prostorách i ve školní jídelně – výdejně, mimo konzumace pokrmů.

pokyny platba družina www.docx.pdf