Pedagogičtí pracovníci školy

Vedení školy

jméno a příjmení
e-mail

Mgr. Jaromír Šedý, MBA
j.sedy@zssalounova.cz

Mgr. Alena Tůmová
a.tumova@zssalounova.cz

Ing. Jarmila Makúchová
j.makuchova@zssalounova.cz

Výchovní poradci

Ing. Jarmila Makúchová
j.makuchova@zssalounova.cz

Ing. Eva Nyklová
e.nyklova@zssalounova.cz

Školní psychologové

Mgr. Jakub Škrov
j.skrov@zssalounova.cz

Mgr. Marek Hrtoň
m.hrton@zssalounova.cz

Speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Alexandra Potoková
a.potokova@zssalounova.cz

Seznam asistentů pedagoga

jméno a příjmení - ve třídě
e-mail

Iveta Chodílková
i.chodilkova@zssalounova.cz

Kamila Blažejová - 4.B
k.blazejova@zssalounova.cz

Martina Bočánková - 2.D
m.bocankova@zssalounova.cz

Pavla Filípková - 1.C
p.filipkova@zssalounova.cz

Lucie Lindovská - 3.B
l.lindovska@zssalounova.cz

Jana Malá - 5.B
j.mala@zssalounova.cz

Věra Pepřicová - 8.C
v.pepricova@zssalounova.cz

Zlata Procházková - 5.C
z.prochazkova@zssalounova.cz

Lenka Slowiaková - 2.C
l.slowiakova@zssalounova.cz

Miroslava Zhu - 9.B
m.zhu@zssalounova.cz

Seznam učitelů 1. stupně

jméno a příjmení - třídnictví ve třídě
e-mail

Mgr. Mária Tošková - 1.A
m.toskova@zssalounova.cz

Mgr. Jarmila Šinkorová - 1.B
j.sinkorova@zssalounova.cz

Mgr. Daniela Ondrisová -1.C
d.ondrisova@zssalounova.cz

Mgr. Eva Obodová - 2.A
e.obodova@zssalounova.cz

Mgr. Jana Stalmachová - 2.B j.stalmachova@zssalounova.cz

Kateřina Halfarová - 2.C
k.halfarova@zssalounova.cz

Bc. Sandra Potoková - 2.D s.potokova@zssalounova.cz

Mgr. et Mgr. Lucie Pustějovská - 3.A
l.pustejovska@zssalounova.cz

Mgr. Zuzana Brabcová - 3.B
z.brabcova@zssalounova.cz

Mgr. Viera Ságlová - 4.B
v.saglova@zssalounova.cz

Bc. Andrea Hořicová, DiS. - 4.A
a.horicoca@zssalounova.cz

Mgr. Marek Zinglar - 5.A
m.zinglar@zssalounova.cz

Kristýna Žídková - 5.B
k.zidkova@zssalounova.cz

Eva Foltinová - 5.C
e.foltinova@zssalounova.cz

Seznam učitelů přípravných ročníků

jméno a příjmení - třídnictví ve třídě
e-mail

Jana Zimuláková
j.zimulakova@zssalounova.cz

Veronika Přibylová
v.priblova@zssalounova.cz

Seznam vychovatelek ŠD

jméno a příjmení - oddělení
e-mail

Bc. Iveta Paulíková - ŠD 1 i.paulikova@zssalounova.cz

Mgr. Bronislava Tutková - ŠD 2
b.tutkova@zssalounova.cz

Kristýna Žídková - ŠD 3 k.zidkova@zssalounova.cz

Kateřina Halfarová - ŠD 4
k.halfarova@zssalounova.cz

Seznam učitelů 2. stupně

jméno a příjmení - třídnictví ve třídě
e-mail

Mgr. Pavel Johanna - 6.A
p.johanna@zssalounova.cz

Ing. Ivo Němec - 6.B
i.nemec@zssalounova.cz

Mgr. Petra Veličková - 6.C
p.velickova@zssalounova.cz

Mgr. Lenka Bartíková - 7.A l.bartikova@zssalounova.cz

Mgr. Radek Rafaj - 7.B r.rafaj@zssalounova.cz

Mgr. Rostislav Ondráček - 8.A
r.ondracek@zssalounova.cz

Mgr. Ladislava Vishwanathanová - 8.B l.vishwanathanova@zssalounova.cz

Mgr. Magdalena Mladějovská - 8.C
m.mladejovska@zssalounova.cz

Mgr. Zuzana Blokešová - 9.A
z.blokesova@zssalounova.cz

Mgr. Martin Černý - 9.B
m.cerny@zssalounova.cz

Ing. Jarmila Makúchová j.makuchova@zssalounova.cz

Ing. Eva Nyklová
e.nyklova@zssalounova.cz

Ing. Olga Jánská
o.janska@zssalounova.cz

Ing. Jitka Janečková
j.janeckova@zssalounova.cz

Mgr. Zdeňka Štosová
z.stosova@zssalounova.cz

Ing. Jelena Trávníčková
j.travnickova@zssalounova.cz