Zeměpis 8. A

Učivo pro distanční výuku od 12.10.2020

14.10. 2020 Evropa- úvod

Evropa- úvod.docx

21.10. Hranice mezi Evropou a Asií + členitost Evropy

Hranice mezi Evropou a Asií+ členitost E.docx

Přikládám řešení předchozích map

Hranice mezi Evropou a Asií.docx

ostrovy a poloostrovy Evropy

4.11. Povrch Evropy

Zadání- včetně řešení

Povrch Evropy+ řešení- distanční výuka.pdf
slepá mapa Evropy k tisku.docx

10. 11. Vodstvo Evropy

Vodstvo Evropy.docx

Zapiš do sešitu, doplň z mapy, co chybí, vše vyfoť a pošli zpátky.

4. 12. Podnebí Evropy

4. Evropa- podnebí.pdf

vše zapiš do sešitu

učebnice strana 18

16. 12. Obyvatelstvo Evropy_pokračování

Přečti si prezentaci a do sešitu zapiš zápis na konci prezentace

6. Evropa - obyvatelstvo_pokračování - distanční výuka - na web.pdf

8. 1. 2021 Hospodářství Evropy

Evropa hospodarstvi_na web- 1. část.ppt

22. 1. 2021 Regiony Evropy

zápis do sešitu

REGIONY EVROPY

6 makroregionů

- Střední Evropa

- Severní Evropa

- Západní Evropa

- Jižní Evropa

- Jihovýchodní Evropa

- Východní Evropa

Státy Střední Evropy

1)Státy tzv. Visegrádské čtyřky:

Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko

2) Alpské země:

Švýcarsko, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko + někdy Slovinsko

SLOVENSKO

- Vnitrozemský stát

- Hranice: ČR, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko