Zeměpis 6. A

Vznik a vývoj sluneční soustavy materiály k prohloubení a opakování učiva

Vznik Země - učivo z listopadu 2020

Otáčení Země kolem Slunce a kolem své osy


Krajinné sféry - učivo z prosince 2020

Zeměpisné souřadnice - práce s atlasem