Úterý 20.10.2020

VL- pracovní sešit str.5 cv.5, přečíst v knize str. 12-13.

Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850–1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula).

Století před naším letopočtem začíná rokem v zápise končícím na číslici nula (první rok daného století) a končí rokem v zápise končícím na číslici jedna (poslední rok daného století).

I století je popisováno jako řadová číslovka, tudíž například „osmnácté století“ (přesněji osmnácté století našeho letopočtu) neboli 18. století odpovídá pořadovým rokům letopočtu 1701 až 1800 (začátek až konec), 19. století (1801–1900), 20. století (1901–2000) atd. Osmnácté století před naším letopočtem odpovídá pořadovým rokům letopočtu 1800 před n. l. až 1701 před n. l. (začátek až konec).

ODKAZ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolet%C3%AD


druhymap.ppt
DRUHY MAP STR. 13.pdf
mapa_druhy.pdf

Úterý 3.11.2020

VL- pracovní sešit str.6, přečíst v knize str.14-15

Úterý 10.11.2020

VL- opakování, vše co vím o mapách, str.12-19. učebnice

Mapy.pptx

Úterý 24.11.2020

VL- pracovní sešit str. 7 cv.1, str. 8 celá strana, DÚ- pracovní sešit str. 7 cv. 2.

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE- ANDREA HOŘICOVÁ.pptx

Úterý 12.1.2020

VL- boje mezi knížaty, Čechy jako království str. 27-31

Úterý 19.1.2020

VL- pracovní sešit str.9.

Kníže Rostislav- Velkomoravská říše

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

Báje

https://email.seznam.cz/?hp=#search/prefix%3Avlasti/72044

Bořivoj a Libuše

Svatý Václav

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

Boleslav II

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

Rod Slavníkovců

https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to

Boje mezi knížaty

https://www.youtube.com/watch?v=6lcMLGNyg9c

Oldřich a Božena

https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg