PSPP 9.A


  • 23.11. - 29. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

MLUVENÝ DIKTÁT

  • Poslechni si věty , které následně zapíšeš . Po dokončení úkolu dojde k automatické kontrole po každé větě.

  • Pokud uděláš chybu , dostaneš šanci ( i s malou nápovědou) si chybu opravit.

📌 https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-veda-a-technika/52 - Alexandr Fleming

📌 https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-veda-a-technika/55 - Úžasný lék z Prahy

  • V případě zájmu neváhej a procvičuj i ostatní diktáty.

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-9-trida#ps1134


16. 11. - 22. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

ZADÁNÍ
  • v textu

9. 11. - 13. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

ÚKOL Č. 1 Cvičení na posilování koncentrace pozornosti

  • zadání v textu nad obrázkem

ÚKOL Č. 2 Cvičení zaměřené na posilování koncentrace pozornosti

  • zadání v textu nad obrázkem2.11 - 8.11.2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

ZADÁNÍ ÚKOL Č. 1 - CVIČENÍ NA POSILOVÁNÍ KONCENTRACE POZORNOSTI

4.1. - 10.1.2021 - Předmět speciálně pedagogické péče


PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - CVIČENÍ NA POSILOVÁNÍ KONCENTRACE A POZORNOSTI