PSPP 5.C

23.11. - 29. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

DOPLŇ SLOVESO V ZÁVORCE VE SPRÁVNÉM TVARU

16. 11. - 20. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

ZADÁNÍ

  • Doplň chybějící písmena v textu. Slovo následně vyhledej v rámečku pod textem a zkontroluj, zda jsi správně doplnil i nebo y.

9. 11. - 13. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - UČÍME SE ČÍST S POROZUMĚNÍM

ZADÁNÍ OBRÁZEK Č. 1

  • Pozorně si přečti celý text. Pod textem je zadání úkolu. Nakonec napiš tajenku.

2. 11 - 8. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - UČÍME SE ČÍST S POROZUMĚNÍM

ZADÁNÍ OBRÁZEK Č. 1

  • Porovnej text s obrázkem

4.1. - 10.1.2021 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - CVIČENÍ NA POSILOVÁNÍ KONCENTRACE A POZORNOSTI

ZADÁNÍ ÚKOLU

  • Připrav si barevné pastelky - červenou, modrou a zelenou a postupuj dle zadání.

11.1. - 15.1.2021 - Předmět speciálně pedagogické péče


18.1. - 22.1.2021 - Předmět speciálně pedagogické péče