PSPP 4.A


Z


23.11. - 29. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PEXESO

  • Hledej správné dvojice.

  • Kartičky jsou skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě.

  • Odkrývej správně a odhalí se ti pěkný obrázek!

📌 https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-4-trida

  • A spoustu dalších úkolů i her na procvičování všeho druhu najdeš na:

📌 https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-4-trida


16. 11. - 22. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

9. 11. - 13. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU

ZADÁNÍ ÚKOL Č. 1

  • Pozorně si přečti text. Po přečtení textu přejdi na druhý list, kde chybí slova. Ztracená slova správně doplň a to tak, aby ses nedíval na původní text.

2. 11. - 8. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU

ZADÁNÍ ÚKOL Č. 1

  • Pozorně si přečti text. Po přečtení textu zodpověz na dané otázky pod textem.

ZADÁNÍ ÚKOL Č. 12

  • Najdi rozdíly a barevně zakroužkuj.

4.1. - 10.1. 2021 Předmět speciálně pedagogické péče

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - CVIČENÍ NA POSILOVÁNÍ KONCENTRACE A POZORNOSTI

ZADÁNÍ ÚKOL Č. 1

  • Vybarvi čtverečky s uvedenými čísly - vznikne obrázek.


11.1. - 15.1. 2021 Předmět speciálně pedagogické péče


PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY - CVIČENÍ NA POSILOVÁNÍ KONCENTRACE A POZORNOSTI

ZADÁNÍ ÚKOL Č. 1

  • Vybarvi čtverečky s uvedenými čísly - vznikne obrázek.