PSPP 2.D

23.11. - 29. 11. 2020 - Předmět speciálně pedagogické péče

PEXESO

  • Hledej správné dvojice.

  • Kartičky jsou skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě.

  • Odkrývej správně a odhalí se ti pěkný obrázek!

📌 https://www.umimecesky.cz/pexeso-antonymum-1-uroven/487

  • A spoustu dalších úkolů i her na procvičování všeho druhu najdeš na:

📌 https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-2-trida

Předmět speciálně pedagogické péče 9. 11. - 13. 11. 2020

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

ZADÁNÍ: OBRÁZEK Č. 1

  • Prohlédni si pozorně obrázek. Na obrázku jsou tři koláče. Jeden je celý. Zbývající dva dokresli tak, aby vypadaly stejně jako ten první koláč, který je celý.

Předmět speciálně pedagogické péče 2. 11. - 8. 11. 2020

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

ZADÁNÍ :OBRÁZEK Č. 1

  • Najdi rozdíly.

ZADÁNÍ: OBRÁZEK Č.2

  • Prohlédni si pozorně obrázek. Co vidíš na obrázku? Příklad: Kolik je na obrázků berušek? Výsledek napiš do čtverečku vedle obrázku.

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

rozvoj zrakového vnímání a počítání.pdf