PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

📌 Vážení rodiče,

od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultaci si žák s vyučujícím musí sám předem domluvit.

Opět Vám nabízím možnost zapůjčení speciálních pomůcek a učebnic, které pomohou Vašim dětem při studiu z domova. Pro domluvení termínu konzultace mě prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu a.potokova@zssalounova.cz

Mgr. et Mgr. Alexandra Potoková, DiS. školní speciální pedagog