PRVOUKA 3. B

ŘÍJEN

Učivo – týden: 29. 9. – 2. 10. 2020

 • krajina

Učivo - týden: 5.10. - 9.10. 2020

 • Typy krajiny, orientace v krajině

Učivo - Distanční výuka 14.10. - 23.10.2020

 • Učebnice - typy krajiny, hlavní a vedlejší světové strany

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

PRVOUKA

 • učebnice str. 20 – 21 přečíst

 • Pracovní list – domov, rodina


3.B PRV 2.-6.11..pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

 • učebnice strana 24 - přečíst, pracovní list

Prv.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 16.-20.11.2020

 • pracovní listy

PRV3.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 23.-27.11.2020

PRV 3.B.pdf

PROSINEC

Učivo 1. týden - 30.11 - 4.12.2020

 • koloběh vody v přírodě

Učiv 2.týden (7.12-11.12.2020)

 • Měření - měříme délku

Učivo 3. týden (14.12-18.12.2020)

 • Měříme hmotnost

LEDEN

Distanční výuka 4.-8.1.2021

PRV 4.-8.1..pdf

Distanční výuka11.-15.1.2021

PRV, Čtení 11.-15.1..pdf

Učivo 3. týden 18.-22.1.2021

 • učebnice strana 35 - přečíst

 • www.skolakov.eu - prvouka 3. ročník - neživá příroda