DISTANČNÍ VÝUKA 11.11. 2020

PRACOVNÍ ČINNOSTI - ŽÁCI SI NAKRESLÍ OSOBY SVÉ RODINY V OBDOBÍ : DĚTSTVÍ, MLÁDÍ,, DOSPĚLOSTI, STÁŘÍ např. sebe, rodiče, prarodiče a obrázky vystřihnou a vloží do PRVOUKY.