PŘÍRODOVĚDA 5. C

Milí žáci,

od 14. října 2020 vám budu na tyto stránky ukládat pracovní listy s úkoly.

ŘÍJEN

Přírodověda 5C - videa.docx
Přírodověda 5C - gravitační pole -pracovní list+úkol.docx
Přírodověda - gravitační síla-pracovní list+úkol.docx
Přírodověda - Slunce, sluneční soustava, Měsíc - pracovníli list + úkoly.docx

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

5.C Přírodověda - střídání dne a noci, střídání ročních období - pracovníli list + úkol.docx

DISTANČNÍ VÝUKA 16.-20.11.2020

5.C Přírodověda -opakování-vesmír.docx

DISTANČNÍ VÝUKA 23.-27.11.2020

5.C Přírodověda Podnebné pásy - pracovní list+úkoly.docx

PROSINEC

  • Výklad učiva formou prezentace, videí, práce s učebnicí a pracovní list

Prosinec: 11.12.2020

Podnebné pásy - obecné shrnutí na:


Podnebné pásy – učebnice str. 11 – 16

Tropický pás


Prosinec: 18.12.2020

Podnebné pásy – učebnice str. 16 - 17

Subtropický pás


LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA 4.-8.1.2021

5.C Přírodověda - pracovní list+úkoly na web.docx

DISTANČNÍ VÝUKA 11.-15.1.2021

5.C Přírodověda - polární podnebný pás - pracovní list+úkoly na web.docx

Učivo 3. týden 18.-22.1.2021


Přírodověda a vlastivěda - opakování učiva o podnebných pásech.docx

Učivo 4. týden - 25.1-28.1.2021

5.C Přírodověda -třídění přírodnin- pracovní list+úkoly na web.docx