Učivo 20.1.2021

Téma: Energie kolem nás

 • učebnice str. 34-35

 • Bez energie by nebyl možný život na Zemi

Zdroje energie dělíme na:

Obnovitelé zdroje energie – jsou v podstatě nevyčerpatelné:

 • BIOMASA – části rostlin nebo celé rostliny. Pro snazší manipulaci jsou lisované do malých válečků - peletek

 • VÍTR

 • POHYBUJÍCÍ SE VODA – tekoucí voda v řekách, pohybující se mořská voda

 • SLUNCE – uvolňuje ohromné množství světelné a tepelné energie


Neobnovitelné zdroje energie – vznikaly po miliony let a je jich na Zemi omezené množství:

 • ROPA – využívá se pro výrobu nafty a benzinu k pohonu automobilů, ale také asfaltu a dalších látek, např. plastů

 • UHLÍ – využívá se k výrobě tepla a elektrické energie

 • ZEMNÍ PLYN – používá se k výrobě tepla, elektrické energie a také pro pohon automobilů

Učivo 6.1.2021

Téma: Energie kolem nás

 • učebnice str. 34-35

 • Všechny živé organismy potřebují pro svůj život energii.

 • Nejčastěji se jedná o světelnou energii ze Slunce, kterou díky fotosyntéze rostliny přeměnili a uložili do svých těl.

 • Energie může mít mnoho podob – světelná energie slunečních paprsků, elektrická energie rozvedená do domů, chemická energie v jídle či benzínu atd.Učivo 6.1.2021

Téma: Aby se nám dobře žilo

 • učebnice str. 32-33

 • přečíst a zodpovědět na otázky

 • do sešitu napsat aspoň 4 zásady, které je třeba dodržovat, aby pokoj prospíval našemu zdraví (kdo byl online, zapíšeme si až 13.1.)

Učivo 15.12.2020

Téma: Nezvaní hosté v našem domě

 • učebnice str. 28-29

 • zápis do sešitu: mravenci, mol šatní, mouchy, sekáči atd. Nejsou nebezpeční pro člověka, ale obtěžují nás svou přítomností. Pro člověk (alergiky, astmatiky) nebezpeční: plísně - objevují se na vlhkých místech - zdech a podlahách, roztoči

Učivo 8.12.2020

Téma: Dům a přírodě, příroda v domě

 • pokračování tématu z minula - jaké profese jsou důležité pro stavbu domů, z čeho se co vyrábí - vápenec, písek, ropa, dřevo, železo, jílovitá hlína, kaolín, rostliny pro zkrásnění okolí domu, jaké rostliny jsou okrasné květem a listem příklady

Učivo 1.12.2020

Téma: Dům a přírodě, příroda v domě

 • rozdali jsme si ryby z našich rybníků a pojmenovali jsme si je (Karas obecný, Lín obecný, Štika obecná, Candát obecný, Sumec velký, Úhoř říční, Cejn velký, Pstruh obecný, Okoun říční, Mřenka mramorovaná, Losos obecný)

 • poté jsme si řekli, jaký je rozdíl mezi bydlením na vesnici a ve městě

Učivo 23.-27.11.2020

Téma: Žijeme v propojeném světě

 • učebnice str. 20-21

 • Co je to globalizace?

 • jaké jsou výhody a nevýhody globalizace

Učivo 16.-20.11.2020

Téma: Bioodpad

 • Co je bioodpad?

 • Co sem spadá?

 • Jak se bioodpadu zbavovat? Bioodpady nejsou škodlivé a lze je dále využít

JAK?

 • Kam s nerozložitelným odpadem? (znát barvy popelnic a co kam patří)

 • OZO!!! - sběrné dvory, v Ostravě v Kunčicích

Učivo 9.-13.11.2020

Téma: Ryby v našich rybnících

 • učebnice str. 17

 • Třeboňsko - kraj rybníků

 • Na jaře – napuštění rybníků a nasazením potěru (hejno malých ryb)

 • Na podzim výlovy rybníků – třídění ryb (malé jdou zpět)

 • V zimě potřeba do ledu dělat otvory – okysličování vody

 • nejvýznamnější ryba našeho i evropského rybníkářství - Kapr obecný

 • Karas obecný, Lín obecný, Štika obecná, Candát obecný, Sumec velký, Úhoř říční, Cejn velký, Pstruh obecný, Okoun říční, Mřenka mramorovaná, Losos obecný

Učivo 2.-6.11.2020

Téma: Není zvíře jako zvíře - učebnice str. 16-17

 • rozdíl mezi domácími zvířaty, hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky a znát nějaké zástupce

 • domestikace - zdomácnění

 • jaké mají domácí mazlíčci potřeby…

 • příbytky domácích mazlíčku, koho v čem chováme – rozdíl: terárium, akvárium, voliéra, klec, bouda

 • co je cílem šlechtění

 • co je plemeno

Učivo 19.-23.10.2020

Téma: Ovoce, které u nás neroste str. 14-15

 • Proč v mírném pásu běžně nerostou citrusy?

 • Odkud pochází exotické ovoce?

 • Jaká doprava je využívána k dovozu exotického ovoce?

 • Proč je exotické ovoce oblíbené?

 • Vyjmenuj některé citrusové plody…

 • Proč bychom neměli konzumovat kůru běžně prodávaných citrusových plodů?

 • Co roste na citroníku limonovém?

 • Ve kterých zemích se citrusové plody pěstují?


Učivo 12.-16.10.2020

Téma: V sadu a na vinici str. 12-13 ovoce - jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, drobné ovoce

1) Jak dělíme ovoce a znát zástupce…

2) Jaké jsou cizokrajné ovoce…

3) Jaký je rozdíl mezi jařiny a ozimy…

4) Co to je odrůda…

5) Jak můžeme pečovat o ovocné stromy…

Učivo 5.-9.10

Téma: dělení zeleniny - kořenová, plodová, listová, lusková, cibulová, košťálová, kořeninová - ke každému znát nějakého zástupce

zemědělství - dělíme na rostlinnou a živočišnou výrobu - znát příklady