DV od 12.10.-16.10.2020

Nerosty- rozdělení do skupin. 1.Prvky. Učebnice str.19-23.

DV od 19.10.-23.10.2020

Nerosty - 2. Sulfidy, 3. Halogenidy, 4. Oxidy. Učebnice str.24-30.

DV 2.11. - 6.11.2020

Nerosty - 5. Uhličitany, 6.Sírany, 7.Fosforečnany, 8. Křemičitany. Učebnice str.31-34.

DV od 9.11.- 13.11.2020

Horniny.

DV od 16.11.-20.11.2020

Horniny.

DV od 23.11. - 27.11.2020

Horniny. Doplňující informace učebnice str. 35-36.

Učivo od 30.11.- 4.12.2020

Vnitřní geologické děje.

Zemětřesení.

Učivo od 7.12.-11.12.2020

Sopečná činnost.

Druhy sopek.

PL.

Učivo 14.12.-18.12.2020

Vnější geologické děje.

DV od 11.1.-15.1.2021

Vnější geoděje.