Výchova k občanství 6.C

Záři

Časová linie = V měsíci září se žáci poznávali s časem a časovou linii. Každý žák si v rámci svého týdenního projektu sestavilo svou časovou linii. Mnozí z nich tak trávili pěkné chvíle se svými rodiči, kteří jim vyprávěli o důležitých bodech v jejích životě (první krůčky, první vypadlý mléčný zub...) Práce se náramně vydařily. :)

Říjen

Domov je tam, kde....= v měsíci říjen se budeme věnovat místo, kde žijeme; Obec; Obecní zřízení; Životní prostředí.

  • Projektem je město Ostrava (obrázek č.1), městská část Ostrava-Vítkovice (obrázek č.2)

Obrázek č.1

Obrázek č.2

Listopad

Rodina = měsíc listopad je zaměřená na rodinu a vztahy v rodině

Distanční výuka 2.-6.11.2020 - Rodina (pracovní list)

  1. týden 2.-6.11.2020

ov 6.C.pdf

Distanční výuka 9.-13.11.2020 - Rodina-rodokmen (pracovní list)

2. týden 9.-13.11.2020

OV 6.C 9.-13.11.2020.docx

Distanční výuka 16.-20.11.2020 - Rodina - vztahy (pracovní list)

3. týden 16.-20.11.2020

  • Už jsi se naučil jaké jsou vztahy v rodině? Kdo je, švagr/švagrová, tchán/ tchýně....apod? Zahrej si, s rodiči, sourozenci domino rodinných vztahů.

OV - 6.C 16.-20.11.2020.pdf

Distanční výuka 23.-27.11.2020 - Obec (pracovní list-naučit)

4. týden 23.-27.11.2020

OV 6.C ( 23.-27.11.2020).docx

Prosinec

Obec = měsíc prosinec je zaměřená na správu obce, co je to zastupitelstvo a pozice s ni spojeny

Distanční výuka 30.-4.12.2020 - Obec (pracovní list-naučit)

  1. týden 30.-4.12.2020

6.C - OV 30.-4.12.2020.docx

Prezenční výuka 7.-11.12.2020

2. týden 7-.11.12.2020

  • Doplnění učiva z DV = Správa obce; Zastupitelstvo; Starosta; Obecní úřad.....

Distanční výuka 17.-18.12.2020

3. týden 14.-18.12.2020

  • pozorování krásy města Ostrava

Leden

Distanční výuka 4.-8.1.2021

  1. týden 4.-8.1.2021

  • Rodina

6.C Občanská výchova 4.-8.1.2021.docx

Distanční výuka 11.-15.1.2021

2. týden 11.-15.1.2021

  • Moje rodina

OV 6.C 11.-15.1.2021.doc

Distanční výuka 18.-22.1.2021

3. týden 18.-22.1.2021

  • Vývoj člověka

6.C OV 18.-22.1.2021.docx