VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. B

ŘÍJEN

Distanční výuka 12.-23.10.2020

6.B OV 19-23.10.pdf

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

6-B OV2-6 list..docx

DISTANČNÍ VÝUKA 16.-20.11.2020

6.B 0V 16-20.11.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 23.-27.11.2020

6.B OV 23-27.11.pdf

PROSINEC

Učivo 1. týden (30.11. - 4.12.2020)

  • Zpracování pracovních listů

  • Obec, obecní zastupitelství

  • Rodinné právo


DISTANČNÍ VÝUKA 7.-11.12.2020

6.B VO 7.11.12..pdf

PREZENČNÍ VÝUKA 14.-18.12.2020

LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA 4.-8.1.2021

6.B VO 4-8.1.2021.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 11.-15.1.2021

6.B VO 11-15.1.2021.pdf

Učivo 3. týden 18.1.-22.1.2021


6.B VO 18-22.1.pdf

Učivo 4. týden - 25.1-28.1.2021

6.B VO 25.-28.1.2021.pdf