NJ 8.A

DISTANČNÍ VÝUKA

Učivo od 18.-22.1.2021

Osobní zájmena ve 4.pádu

Jednotné číslo Množné číslo

1.os. já (ich) - mich 1. os. (my) - uns

2.os. ty (du) - dich 2. os. (vy) - euch

3.os. on (er) - ihn 3. os. (oni,Vy) - sie, Sie

ona (sie) - sie

ono (es) - es

Učebnice str. 25, cvičení b (procvičování osobních zájmen).

Pracovní sešit str. 23, cvičení 12 a, b, c

Přezkoušení žáků a žákyň - nerozhodné známky.


Učivo od 11.-15.1.2021

Pracovní sešit str.12, cvičení 12 b

Pracovní sešit str.18, cvičení 6, 7, 8, 9

Dále procvičit čtení a výslovnost (viz PRACOVNÍ LIST Č.3)

Opravy nerozhodných známek.

PRACOVNÍ LIST Č.9

GRAMATIKA : časování a rozdělení sloves

Slovesa dělíme : 1, PRAVIDELNÁ SLOVESA

2, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

3, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

4, POMOCNÁ SLOVESA

5, SLOVESA S ODLUČ. A NEODLUČ. PŘEDPONOU

1, PRAVIDELNÁ SLOVESA

Tato slovesa časujeme klasicky podle koncovek ČASOVÁNÍ SLOVES.

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich spiele 1, wir spielen

2, du spielst 2, ihr spielt

3, er,sie,es spielt 3, sie,Sie spielen

Nejčastěji používána : lernen, fragen, kochen,sagen, schwimmen,

2, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Tato slovesa mají změnu ve 2.a 3. osobě čísla jednotného.

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich sehe 1, wir sehen

2, du siehst 2, ihr seht

3, er,sie,es sieht 3, sie,Sie sehen

Nejčastěji používána : helfen (e-i), essen (e-i), sehen (e-i), laufen (a-ä), fahren (a-ä),

3, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

Patří sem slovesa : dürfen (smět), können (umět,moci), mögen (mít rád),

müssen (muset), wollen (chtít), sollen (mít povinnost), wissen (vědět).

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich darf 1, wir dürfen

2, du darfst 2, ihr dürft

3, er darf 3, sie dürfenUčivo od 4.1.-8.1.2021

Opakování četby a výslovnosti

Opakování učiva předložky se 3. a 4. pádem.

Učebnice str. 21, cvičení 2

PRACOVNÍ LIST Č.8

GRAMATIKA : předložky se 3. a 4. pádem

POZOR !

V těchto případech je to jinak :

1, na trénink - zum Training (není tam předložka an ani auf, ale zu, dále není

to 4. pád /kam?/ ale 3. pád /kde?/ a spojuje se

zu dem Trainig na zum Training

2, domů - nach Hause (bez členu a s předložkou nach)

3, do školy, do práce - zur Schule, zur Arbeit (není tam předložka in a pojí

se vždy s 3.pádem, a spojuje se zu der Schule zur

Schule, zu der Arbeit zur Arbeit

4, jet na hory - ins Gebierge fahren (spojuje se in das Gebierge v ins

Gebierge

5, k Bodemskému jezeru - an den Bodensee (der Bodensee)

6, k moři - ans Meer ( spojuje se an das Meer v ans Meer)

Pozor !!! der See - jezero,die See moře, das Meer - mořeUčivo od 14.-18.12.2020

Pracovní sešit str.13, cvičení12 a,b - udělej to podle pracovního listu č.7

Pracovní sešit str.14, cv. 16 - zase pomoci PL? č7

Pracovní sešit str.15, cv. 17 - PL č.7

Pracovní list č.7

GRAMATIKA : časování a rozdělení sloves

Slovesa dělíme : 1, PRAVIDELNÁ SLOVESA

2, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

3,ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

4, POMOCNÁ SLOVESA

5, SLOVESA S ODLUČ. A NEODLUČ. PŘEDPONOU

1, PRAVIDELNÁ SLOVESA

Tato slovesa časujeme klasicky podle koncovek ČASOVÁNÍ SLOVES.

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich spiele 1, wir spielen

2, du spielst 2, ihr spielt

3, er,sie,es spielt 3, sie,Sie spielen

Nejčastěji používána : lernen, fragen, kochen,sagen, schwimmen,

2, NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Tato slovesa mají změnu ve 2.a 3. osobě čísla jednotného.

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich sehe 1, wir sehen

2, du siehst 2, ihr seht

3, er,sie,es sieht 3, sie,Sie sehen

Nejčastěji používána : helfen (e-i), essen (e-i), sehen (e-i), laufen (a-ä), fahren (a-ä),

3, ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

Patří sem slovesa : dürfen (smět), können (umět,moci), mögen (mít rád),

müssen (muset), wollen (chtít), sollen (mít povinnost), wissen (vědět).

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich darf 1, wir dürfen

2, du darfst 2, ihr dürft

3, er darf 3, sie dürfen

4, POMOCNÁ SLOVESA

Patří sem slovesa sein (být) a haben (mít).

Sloveso sein

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich bin 1, wir sind

2, du bist 2,ihr seid

3, er,sie,es ist 3, sie,Sie sind

Sloveso haben

1, ich habe 1, wir haben

2, du hast 2, ihr habt

3, er,sie,es hat 3, sie,Sie haben

5, SLOVESA S ODLUČITELNOU A NEODLUČITELNOU PŘEDPONOU

1, SLOVESA S ODLUČITELNOU PŘEDPONU

Odlučitelné předpony jsou : an, auf, aus, fern, mit, zu, ab,ein, vor, zurück

Sloveso anrufen

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich rufe an 1, wir rufen an

2, du rufst an 2, ihr ruft an

3, er,sie,es ruft an 3, sie,Sie rufen an

Sloveso fernsehen

1, ich sehe fern 1, wir sehen fern

2, du siehst fern 2, ihr seht fern

3, er,sie,es sieht fern 3, sie,Sie sehen fern

2, SLOVESA S NEODLUČITELNOU PŘEDPONOU

Neodlučitelné předpony jsou : be, ge, emp, ent, er,ver,zer

Sloveso besuchen

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich besuche 1, wir besuchen

2, du besuchst 2, ihr besucht

3, er,sie,es besucht 3, sie,Sie besuchen

Slovesa s neodlučitelnou předponou se časují stejně jako pravidelná slovesa.


Učivo 30.11.-4.12.2020

Pracovní list č.6

GRAMATIKA : předložky se 3. a 4. pádem

Přečti a zopakuj si PL č.5 a podle něj přelož následující věty.

Přelož do češtiny :

an der Wand - (die Wand - stěna)

zwischem den Vater und die Mutter -

neben dem Kaufhaus steht das Auto (das Kaufhaus - obch. dům)

ich bin in dem Wohnzimmer -

über dem Garten fliegt das Flugzeug (der Garten - zahrada,

das Flugzeug - letadlo)

ich gehe in den Wald - (der Wald - les)

ich bin vor dem Schläfzimmer - (das Schläfzimmer - ložnice)

er fährt hinter die Garage (die Garage - garáž)

die Katze ist unter dem Tisch

auf dem Tepich liegt der Hund (der Tepich - koberec)

ich hänge an die Wand das Bild (hängen - viset)

ihr geht in den Keller (der Keller - sklep)


Přelož do němčiny :

jedeme vedle autobusu - (der Bus)

na stole je počítač - (der Computer)

jdu do školy - (die Schule)

mezi učitelem a učitelkou -

v autobusu -

před domem - (das Haus)

za matkou -

pod zahradou - (der Garten)

nad letadlem - (das Flugzeug)

on visí před dětským pokojem - (das Kinderzimmer)

Petra jde do třídy - (die Klasse)

utíkáme do školy - (die Schule)Učivo 23.-27.11.2020


Pracovní list č.5

GRAMATIKA : předložky se 3. a 4. pádem

PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM : an, auf, hinter,in, neben, über, unter,

vor, zwischen,

an (na,u), auf (na), hinter (za), in (v,do), neben (vedle), über (nad,přes,o), unter (pod), vor (před), zwischen (mezi)

an (na) na svislé ploše (stěna,atd.)

Obraz visí na stěně. Der Bild hängt an der Wand. KDE?

Pověsím obraz na stěnu. Ich hänge den Bild an die Wand. KAM?


auf (na) na vodorovné ploše (stůl,atd.)

Lampa je na stole. Die Lampe ist auf dem Tisch. KDE?

Lampu dám na stůl. Die Lampe gebe ich auf den Tisch. KAM?


Všechny tyto předložky se pojí se 3. i se 4.pádem.

Který je v daném případě správný zjistíme : pomocí otázek:

se 3. pádem - kde? (wo?)

se 4. pádem - kam? (wohin?)

Pokud se mohu zeptat otázkou se 3 pádem i se 4 pádem přednost má 4.pád

příklady :

Je za domem. Er ist hinter dem Haus. KDE?

Jdu za dům. Ich gehe hinter das Haus. KAM?

Jsem v práci. Ich bin in der Arbeit. KDE?

Jedu do práce. Ich fahre in die Arbeit. KAM?

Ona stojí vedle auta. Sie steht neben dem Auto. KDE?

Postav se vedle auta! Steh neben das Auto! KAM?

Obraz visí nad stolem. Das Bild hängt über dem Tisch. KDE?

Obraz dám nad stůl. Das Bid gebe ich über den Tisch. KAM?

Taška je pod stolem. Die Tasche ist unter dem Tisch. KDE?

Dám tašku pod stůl. Ich gebe die Tasche unter den Tisch. KAM?

Matka stojí před domem. Die Mutter steht vor dem Haus. Kde?

Matka jde před dům. Die Mutter geht vor das Haus. KAM?Učivo 16.-20.11.2020


PRACOVNÍ LIST Č.4

GRAMATIKA : předložky se 3. a 4. pádem

PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM : an, auf, hinter,in, neben, über, unter,vor, zwischen,

an (na,u), auf (na), hinter (za), in (v,do), neben (vedle), über (nad,přes,o), unter (pod), vor (před), zwischen (mezi)


an (na) na svislé ploše (stěna,atd.)

Obraz visí na stěně. Der Bild hängt an dem Wand.

auf (na) na vodorovné ploše (stůl,atd.)

Lampa je na stole. Die Lampe ist auf dem Tisch.


Všechny tyto předložky se pojí se 3. i se 4.pádem.

Který je v daném případě správný zjistíme : pomocí otázek

se 3. pádem - kde? (wo?)

se 4. pádem - kam? (wohin?)


Učebnice str.13, cvičení 2a - přelož věty do češtiny


Učivo od 9.-13.11.2020

PRACOVNÍ LIST Č.3

Jak čteme písmenka v němčině

ei - aj (slovíčko tři - píše se drei, vyslovuje se draj)

ie - í (jako dlouhé měkké í), ( slovíčko pivo - píše se Bier, čte se Bír)

s - z (slovíčko velmi - píše se sehr, čte se zéhr)

z - c (slovíčko vlak - píše se Zug, čte se Cug)

tsch - č (slovíčko český, píše se tschechisch, čte se čechiš)

eu,äu - oj (slovíčko nový - píše se neu, čte se noj)

sch - š (slovíčko škola - píše se Schule, čte se šule)

sp - šp (slovíčko sportovní - píše se sportlich, čte se športlich)

st - št (slovíčko město - píše se Stadt, čte se Štadt)

ä - e (jako krátké nebo dlouhé tvrdé e), (slovíčko dívka - píše se

Mädchen, čte Medchen)

ü - y (jako krátké nebo dlouhé tvrdé y), (slovíčko Mnichov - píše se

München, čte se Mynchen)

ö - é (jako tvrdé dlouhé é), ( slovíčko slyšet - píše se hören, čte se héren)

PŘEČTI SPRÁVNĚ :

mögen, vier, spielen, zusamen, blöd, Tschüss, leider, hier, müssen, Zahn,müde, Salz, sieben, bleiben, sein, Schokolade, schlecht, Stadion, Büro, fährt, Müllauto, Polizei, Strand, Freundin, schnell, Höhe, Fisch,Spaghetti,Gemüse, Käse, Fleisch, Brötchen, Suppe, Eier, fliegen, Schlafzimmer, Bücher, Schlange, sie, Papagei, schön, klein, Tisch, grün, Österreich, Schweiz, bezahlen, Mozart, lies !, Frankreich, Weiter, Schwester, riesen ...

Důležité :

když je uprostřed slova h a před ním stojí samohlásky a, o, e, i, ü čte se to jako dlouhá samohláska á, ó,é, í,ý. Písmenko h vůbec nevyslovujeme.

např.nehmen -( čteme némen),fahren - (čteme fáren), sehr - (čteme zér), ihre - (čteme íre), wohnen - (čteme wónen), Schuhe - (čteme šúe), Fahrrad - (čteme Fárad), mehr - (čteme mér), sehen -(čteme séen) atd….

GRAMATIKA : přezkoušení ze čtení

1, Přečti správně :

slova : vier, Bier, neun, Sport, Mädchen, müde, müssen, Zug,

bleiben, hier, sagen, fliegen, biegen, Schlag, Tschechien

München, schwimmen, Böhmen, Sonntag

věty : Jörg spielt am liebsten in Österreich.

Ich bin meistens sehr zufrieden.

Sie fährt mit euch nach Deutschland.

Wo bezahlt man nicht mit Euro. In der Schweiz.

Die Schwester und meine Freundin sind sehr schön.

2, Přečti správně :

slova : mein, sieben, sein, Brötchen, schnell, Käse, zwei,

Sahne, Tschüss, beugen, leider, Salz, schreiben, Eis,

Büro, möchten, Bier, nein, Männer, heute, Frankreich

věty : Viel von uns sind nicht hier gern.

Am Dienstag spiele ich meistens den Schach.

Sie spielen auch nicht schlecht Basketball.

Euer Vater und meine Kinder sind in der Slowakei.

Mein beste Freund ist aus Dänemark.

3, Přečti správně :

slova : kein, grün, Fleisch, einen, Leute, Schokoriegel, spät,

Schule, böse, leicht, vielleicht, Zahn, niemand,

sportlich, beide, Flugzeug, sagen, tschechisch, drei

věty : In Brünn bleiben meine Eltern neun Tage.

Sie telefoniert ab und zu mit seine Schwester.

Am Freitag müssen wir nach Deutschland fahren.

Zur Schule gehst du immer alein.

Die Brücke in Prag ist sehr schön.

4, Přečti správně :


slova : Tasche, Sieg, Polizei, Stadt, bezahlen, wie, deutsch,

lieb, Musik, praktisch, Zirkel, Klebstoff,Tür, Tisch, ihr,

sprechen, zelten, blöd, singen, zu Hause, Zeit, reiten,

věty : Ich höre mit meine Schwester die Musik.

Am Dienstag zähle meins Geld.

Am Freitag muss ich mein Zimmer aufräumen.

Die zweite Stunde haben wir Englisch und Deutsch.

Er spielt sehr oft mit uns und schläft bei uns.


KLASIFIKACE

Test č.1 časování sloves s odluč. předponami

Čtení na známky


Učivo od 2.-6.11.2020


Prostudovat PL.č. 1 a vypracovat PL č.2

Učebnice str. 18, cvičení 11b - doplnit vhodná slovíčka v obdélnících do vět (využij slovník)

Učebnice str. 18, cvičení 13 - vytvoř vhodné věty ze slovíček ve sloupečcích.


PRACOVNÍ LIST Č. 2

ČASOVÁNÍ SLOVES S ODLUČITELNOU PŘEDPONOU.

Přelož do češtiny

1, Sie fährt nach Prag ab. (abfahren - odjet)

2, Ihr fahrt mit dem Bruder Rad. (Radfahren - jet na kole)

3, Sie schlafen gern mit der Mutter ein. (einschlafen - usínat)

4, Du fährst gut Ski. (Skifahren - lyžovat)

5, Ich laufe am Sonntag mit meine Familie Ski. (Skilaufen - běžkovat, běžet na lyžích)

6, Wir rufen dem Vater nach Deutschland an. (anrufen - zavolat)


Přelož do němčiny

1, Odjedu do Prahy. (abfahren - odjet)

2, Ona jezdí na kole se sestrou. (Radfahren - jet na kole)

3, Usínáme v pátek v 23:00 hodin. (einschlafen - usínat)

4, Oni lyžují v Itálii. (Skifahren - lyžovat)

5, Běžkuji s přítelem. (Skilaufen - běžkovat)

6, Zavoláte dětem? (anrufen - zavolat)Učivo od 19.-23.10.2020

1, Procvičit si časování sloves s ODLUČITELNOU PŘEDPONOU.

2, Učebnice str.16, cvičení 7b - Přečíst německy , doplnit tvary sloves fernsehen (dívat se na televizi) a radfahren (jezdit na kole). Poté celou větu přeložit do češtiny.

3, Učebnice str. 16, cvičení 8. Řekni německy, co dáláš rád. - podle obrázků.

1 obrázek - Ich spiele gern Karten. Hraji rád karty. Pokračuj druhým obrázkem.

4, Učebnice str. 16, cvičení 9 - Přečti německy a přelož do češtiny.

5, Učebnice str.17, cvičení 10b - Přečíst německy, doplnit tvary sloves skifahren (lyžovat) a lesen (číst). Poté celou větu přeložit do češtiny.

6, Učebnice str. 17, cvičení 11 - vytvoř věty v němčině.

1 obrázek - Ina und Uwe spielen Fussbal. Ina a Uve hrají fotbal.


PRACOVNÍ LIST Č.1

GRAMATIKA

ČASOVÁNÍ SLOVES S ODLUČ. PŘEDPONOU

Slovesa s odlučitelnou předponou jsou např. : Rad/fahren (jet na kole), fern/sehen (dívat se na televizi), Ski/fahren (lyžovat), Ski/laufen (běžkovat), an/rufen (zavolat), ein/schlafen (usnout), ab/fahren (odjet) , atd. ……

Slovesa s odlučitelnou předponou se časují takto :

RADFAHREN – odlučitelná předpona RAD se dává za část FAHREN

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich fahre Rad 1, wir fahren Rad

2, du fährst Rad 2, ihr fahrt Rad

3, er, sie, es fährt Rad 3, sie, Sie fahren Rad

EINSCHLAFEN – odlučitelná předpona EIN se dává za SCHLAFEN

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich schlafe ein 1, wir schlafen ein

2, du schläfst ein 2, ihr schläft ein

3, er,sie,es scläft ein 3, sie, Sie schlafen ein

POZOR !!!!!!!!

Když je ve větě sloveso s odlučitelnou předponou, tak předpona se dává až na KONEC VĚTY !!!!!!

Jedeme na kole do Prahy. Wir fahren nach Prag Rad.

Jedu na kole s mamkou. Ich fahre mit Mutter Rad.

Ona usíná v devět hodin. Sie schläft um 9 Uhr ein.

Oni usínají v pátek v 22:00 hodin. Sie schlafen am Freitag um 22:00Uhr ein.


PRACOVNÍ LIST Z NJ 8.A (19.-23.10.2020)


1, Učebnice str. 16, cvičení 7b - Přečíst německy, doplnit tvary sloves a poté přeložit do češtiny.

příklad : 1. věta Martin sieht im Herbst oft fern. Martin se dívá na podzim často na relevizi.

2, Učebnice str. 16, cvičení 8. Řekni německy, co dáláš rád. - podle obrázků.

1 obrázek - Ich spiele gern Karten. Hraji rád karty. Pokračuj druhým obrázkem.

3, Učebnice str. 16, cvičení 9 - Přečti německy a přelož do češtiny.

příklad : Es ist Sonntag. Je neděle.

4, Učebnice str.17, cvičení 10b - Přečíst německy, doplnit tvary sloves skifahren (lyžovat) a lesen (číst). Poté celou větu přeložit do češtiny.

příklad : Monika fährt Ski. Monika lyžuje.

5, Učebnice str. 17, cvičení 11 - vytvoř věty v němčině.

1 obrázek - Ina und Uwe spielen Fussbal. Ina a Uve hrají fotbal.

Učivo od 12.-16.2020

1, Na stránce 10 v učebnici vypracovat cvičení 4. Přeložte si otázky a odpovězte. Ze tří

možností je správná pouze jedna odpověď. Pod cvičením máte vyhodnocení kvizu.

Příklad : 1.otázka : Wie heisst die Hauptstadt von Österreich?

Vy odpovíte celou větou : Die Hauptstadt von ‚Osterreich heisst Berlin. (nevím jestli je to

pravda ….). Takto vypracuj všech 9 otázek !!!

2, Přečíst články str. 12/cv.1 Laura, Florian, Mia

3, Časování sloves s odlučitelnou předponou :

Sloveso einschlafen (usnout) – v infinitivu

Časování sloves s odlučitelnou předponou se provádí takto :

ein – je odlučitelná předpona schlafen – je zbytek sloves

Odlučitelná předpona se dává za sloveso : ich schlafe ein

du schlafst ein

wir schlafen ein atd.

Ve větě se odlučitelná předpona dává až na konec věty !!!!!!!!!!!!!

Příklad : Usínám v 9 hodin.

Ich schlafe um 9 Uhr ein.

Vypracuj cvičení 7b na str.16 (podle gramatiky na téže stránce) a cvičení10b podle gramatiky na stránce 17.

Cvičení vypracuj do školního sešitu z NJ

1, Na stránce 10 v učebnici vypracovat cvičení 4. Přeložte si otázky a odpovězte. Ze tří

možností je správná pouze jedna odpověď. Pod cvičením máte vyhodnocení kvizu.

Příklad : 1.otázka : Wie heisst die Hauptstadt von Österreich?

Vy odpovíte celou větou : Die Hauptstadt von ‚Osterreich heisst Berlin. (nevím jestli je to

pravda ….). Takto vypracuj všech 9 otázek !!!

2, Přečíst články str. 12/cv.1 Laura, Florian, Mia

3, Časování sloves s odlučitelnou předponou :

Sloveso einschlafen (usnout) – v infinitivu

Časování sloves s odlučitelnou předponou se provádí takto :

ein – je odlučitelná předpona schlafen – je zbytek sloves

Odlučitelná předpona se dává za sloveso : ich schlafe ein

du schlafst ein

wir schlafen ein atd.

Ve větě se odlučitelná předpona dává až na konec věty !!!!!!!!!!!!!

Příklad : Usínám v 9 hodin.

Ich schlafe um 9 Uhr ein.

Vypracuj cvičení 7b na str.16 (podle gramatiky na téže stránce) a cvičení10b podle gramatiky na stránce 17.

Cvičení vypracuj do školního sešitu z NJ