NJ 7.A

DISTANČNÍ VÝUKA


Učivo od 18.-22.1.2021

Procvičování určitého a neurčitého členu.

Učebnice NJ str.64, cvičení 11, procvičuj neurčitý člen a zápor kein.

Učebnice NJ str.64, cvičení 12, co má a nemá Karl,Paula, Dan, Julia, Herr Lang, Frau Lang

Učebnice NJ str. 64, xcvičení13, přečíst dopis a přeložit.

Učebnice str.66, cvičení 15, čím je známá Vídeň ( Schönbrunn, Prater, Hundertwasserhaus, Komisar Rex, vídeňská káva, Sacher Tort, vídeňská radnice)

Pracovní sešit str.55, cvičení 13 - co má spojitost s Rakouskem

Pracovní sešit str.55, cvičení 14, která města leží v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Učivo od 11.-15.1.2021

Procvičování určitého a neurčitého členu v němčině.

Učebnice str.63, cvičení10, str.62, cvičení 7

Gramatika : keinen, keine, kein

Pracovní sešit str.58, cvičení 8

Test : člen určitý a neurčitý.

Opravy nerozhodných známek.

PRACOVNÍ LIST Č.9

ČLEN NEURČITÝ

ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

1, EIN 1, EINE 1, EIN

2, EINS 2, EINER 2, EINS

3, EINEM 3, EINER 3, EINEM

4, EINEN 4, EINE 4, EIN


ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

kdo,co 1, ein Mann 1, eine Ärztin 1, ein Kind

koho,čeho 2, eins Mann 2, einer Ärztin 2, eins Kind

komu,čemu, 3, einem Mann 3, einer Ärztin 3, einem kind

koho,co 4, einen Mann 4, eine Ärztin 4, ein Kind

příklad :

první pád třetí pád čtvrtý pád

Ein Mann liegt dort. Sie trefen dort einem Mann. Wir sehen einen Mann

Eine Frau dort malt. Wir schreiben einer Frau. Sie suchen eine Frau.

Ein Kind weint dort. Ich gebe das einem Kind. Mal ein Kind!

Učivo od 4.- 8.1.2021

Opakování učiva : četba a výslovnost

Člen určitý a neurčitý.

Učebnice str. 61, cvičení 3 ,4

Učebnice str. 62, cvičení 9

Učebnice str. 63, cvičení 10

Pracovní list č.8

Gramatika : výslovnost v němčině

Jak čteme písmenka v němčině

ei - aj (slovíčko tři - píše se drei, vyslovuje se draj)

ie - í (jako dlouhé měkké í), ( slovíčko pivo - píše se Bier, čte se Bír)

s - z (slovíčko velmi - píše se sehr, čte se zér)

z - c (slovíčko vlak - píše se Zug, čte se Cug)

tsch - č (slovíčko český, píše se tschechisch, čte se čechiš)

eu,äu - oj (slovíčko nový - píše se neu, čte se noj)

sch - š (slovíčko škola - píše se Schule, čte se šule)

sp - šp (slovíčko sportovní - píše se sportlich, čte se športlich)

st - št (slovíčko město - píše se Stadt, čte se Štadt)

ä - e (jako krátké nebo dlouhé tvrdé e), (slovíčko dívka - píše se

Mädchen, čte Medchen)

ü - y (jako krátké nebo dlouhé tvrdé y), (slovíčko Mnichov - píše se

München, čte se Mynchen)

ö - é (jako tvrdé dlouhé é), ( slovíčko slyšet - píše se hören, čte se héren)

v - f (slovíčko plný - píše se voll, čte fol)

PŘEČTI SPRÁVNĚ :

mögen, vier, spielen, zusamen, blöd, Tschüss, leider, hier, müssen, Zahn,

müde, Salz, sieben, bleiben, sein, Schokolade, schlecht, Stadion, Büro, fährt, Müllauto, Polizei, Strand, Freundin, schnell, Höhe, Fisch,Spaghetti,

Gemüse, Käse, Fleisch, Brötchen, Suppe, Eier, fliegen, Schlafzimmer, Bücher, Schlange, sie, Papagei, schön, klein, Tisch, grün, Österreich, Schweiz, bezahlen, Mozart, lies !, Frankreich, Weiter, Schwester, riesen ...

Důležité :

když je uprostřed slova h a před ním stojí samohlásky a, o, e, i, ü čte se to jako dlouhá samohláska á, ó,é, í,ý. Písmenko h vůbec nevyslovujeme.

např.nehmen -( čteme némen),fahren - (čteme fáren), sehr - (čteme zér), ihre - (čteme íre), wohnen - (čteme wónen), Schuhe - (čteme šúe), Fahrrad - (čteme Fárad), mehr - (čteme mér), sehen -(čteme séen) atd….


Učivo od 14.-18.11.2020

Výslovnost v němčině.

Pracovní list č.7

GRAMATIKA výslovnost, přezkoušení č.2

čtení č.1

leider, mögen, Frieden, müssen, sagen, Mädchen, stimmen, Zentral, sportlich, Tschüss, schnell, Neumann, vorn

Sängerin, schneit, Freundschaft

čtení č.2

Freundin, München, Bier, meinen, Spartakus, suchen, stehen, beige,

Schall, Köchin, vorbei, Bäder ,Zahl

Spaziergang, buchstabieren, Lieblingssport

čtení č.3

bedeuten, Übung, stark, von, Märchen, dabei, lieber, Suppe, Strand, Büro, Schaf, Zunge, spannend

Schildkröte, Körperteil, Dolmetscherin

čtení č.4

einen, Fahrstuhl, für, hier, Sprache, Kapitän, Schinken, Möbel, sogar, blühen, beugen, vorne, Zwillinge, Tschechin

frühstücken, Schulleiter, Kreuzung

čtení č.5

Küche, meistens, vom, niemand, Schiff, Sand, Stuhl, Ziege, Leute, Vater,Märchen, Körper,Tschech

scheiben, Deutschstunde, Arbeitszimmer

čtení č.6

riechen, Saft, breit, spannend, Zentrum, Stress, vor, Schloss, gefährlich, Sporthalle, freundlich, pünktlich, Tschau

Liblingssänger, Türkei, Palatschinken

čtení č.7

voll, schlank, Männer, kurz, besichtigen, springen,lächeln, fühlen, lieben, benötigen, Reis, weich, Stufe,

zuhören, schieben,

čtení č.8

verkaufen, zelten, Schere, Klebstoff, Brief, besuchen, Stiege, Wände, küssen, praktizieren, Wein, Öl, Spiegel,

Filzstift, Einspruch, verschieden

čtení č.9

Regenschirm, freiwillig, Arzt, vergessen, bezahlen, lügen, anbieten, hässlich, benötigen, gesund, Stern, Sonne, Tschechin

Schreibtisch, Zwiebel, einzelnUčivo od 7.-11.12.2020

Pracovní list č.6

Pracovní sešit str.59 naučit se levou stranu slovíček.

Učebnice - přečíst a přeložit si str. 59

Učebnice str.60, cvičení 2, 3, 4 - vypracovat

Naučit se NEURČITÉ ČLENY


ČLEN NEURČITÝ

ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

1, EIN 1, EINE 1, EIN

2, EINS 2, EINER 2, EINS

3, EINEM 3, EINER 3, EINEM

4, EINEN 4, EINE 4, EIN


ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

kdo,co 1, ein Mann 1, eine Ärztin 1, ein Kind

koho,čeho 2, eins Mann 2, einer Ärztin 2, eins Kind

komu,čemu, 3, einem Mann 3, einer Ärztin 3, einem kind

koho,co 4, einen Mann 4, eine Ärztin 4, ein Kind

příklad :

první pád třetí pád čtvrtý pád

Ein Mann liegt dort. Sie trefen dort einem Mann. Wir sehen einen Mann

Eine Frau dort malt. Wir schreiben einer Frau. Sie suchen eine Frau.

Ein Kind weint dort. Ich gebe das einem Kind. Mal ein Kind!Učivo od 23.- 27.11.2020

Pracovní list č.5

GRAMATIKA : členy podstatných jmen

ČLEN URČITÝ

ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

1, DER 1, DIE 1, DAS

2, DES 2, DER 2, DES

3, DEM 3, DER 3, DEM

4, DEN 4, DIE 4, DAS


ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

kdo,co 1, der Bruder 1, die Mutter 1, das Auto

koho,čeho 2, des Bruder(s) 2, der Mutter 2, des Auto (s)

komu, čemu 3, dem Bruder 3, der Mutter 3, dem Auto

koho, co 4, den Bruder 4, die Mutter 4, das Auto

příklad :

první pád třetí pád čtvrtý pád

Der Vater fährt nach Prag. Dem Vater ist 40. Ich habe hier den Vater.

Die Frau ist Ärztin. Der Frau ist schlecht. Ich liebe die Frau.

Das Auto ist sehr klein. Ich gehe zu dem Auto. Ich kaufe das Auto


ČLEN NEURČITÝ


ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

1, EIN 1, EINE 1, EIN

2, EINS 2, EINER 2, EINS

3, EINEM 3, EINER 3, EINEM

4, EINEN 4, EINE 4, EIN


ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ

kdo,co 1, ein Mann 1, eine Ärztin 1, ein Kind

koho,čeho 2, eins Mann 2, einer Ärztin 2, eins Kind

komu,čemu, 3, einem Mann 3, einer Ärztin 3, einem kind

koho,co 4, einen Mann 4, eine Ärztin 4, ein Kind

příklad :

první pád třetí pád čtvrtý pád

ein Mann liegt dort. Sie trefen dort einem Mann. Wir sehen einen Mann

eine Frau dort malt. Wir schreiben einer Frau. Sie suchen eine Frau.

ein Kind weint dort. Ich gebe das einem Kind. Mal ein Kind!

Učivo od 16.-20.11.2020


PRACOVNÍ LIST Č-4

Zhlédni 02.3 PL č.3 PREZENTACI slovesa HABEN

Učebnice str.55, cvičení 15, 16 - přečíst dopisy od Maria a Katky

Vypracuj cvičení 16.a a 16.b

Učebnice str. 56, cvičení 17


Učivo od 9.-13.11.2020


PRACOVNÍ LIST Č.3

GRAMATIKA : Časování slovesa haben a sein

Sloveso haben (mít) patří mezi pomocná slovesa.

Sloveso haben časujeme takto :

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČíSLO

1, ich habe (já mám) 1, wir haben (my máme)

2, du hast (ty máš) 2, ihr habt (vy máte)

3, er,sie,es hat (on má) 3, sie,Sie haben (oni mají,Vy máte)

Při časování slovesa haben se vynechává v 2. a 3. osobě čísla jednotného

písmenko b !!!!! (du hast, er, sie, es hat).


Sloveso sein (být) patří mezi pomocná slovesa.

Sloveso sein časujeme takto :

JEDN.ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

1, ich bin (já jsem) 1, wir sind (my jsme)

2, du bist (ty jsi) 2, ihr seid (vy jste)

3, er,sie,es ist (on je) 3, sie sind (oni jsou,Vy jste)

Při časování slovesa sein se mění tvary slovesa jak v jednotném, tak v množném čísle.

Gramatika : výslovnost v němčině


Jak čteme písmenka v němčině

ei - aj (slovíčko tři - píše se drei, vyslovuje se draj)

ie - í (jako dlouhé měkké í), ( slovíčko pivo - píše se Bier, čte se Bír)

s - z (slovíčko velmi - píše se sehr, čte se zéhr)

z - c (slovíčko vlak - píše se Zug, čte se Cug)

tsch - č (slovíčko český, píše se tschechisch, čte se čechiš)

eu,äu - oj (slovíčko nový - píše se neu, čte se noj)

sch - š (slovíčko škola - píše se Schule, čte se šule)

sp - šp (slovíčko sportovní - píše se sportlich, čte se športlich)

st - št (slovíčko město - píše se Stadt, čte se Štadt)

ä - e (jako krátké nebo dlouhé tvrdé e), (slovíčko dívka - píše se

Mädchen, čte Medchen)

ü - y (jako krátké nebo dlouhé tvrdé y), (slovíčko Mnichov - píše se

München, čte se Mynchen)

ö - é (jako tvrdé dlouhé é), ( slovíčko slyšet - píše se hören, čte se héren)

PŘEČTI SPRÁVNĚ :

mögen, vier, spielen, zusamen, blöd, Tschüss, leider, hier, müssen, Zahn,müde, Salz, sieben, bleiben, sein, Schokolade, schlecht, Stadion, Büro, fährt, Müllauto, Polizei, Strand, Freundin, schnell, Höhe, Fisch,Spaghetti,Gemüse, Käse, Fleisch, Brötchen, Suppe, Eier, fliegen, Schlafzimmer, Bücher, Schlange, sie, Papagei, schön, klein, Tisch, grün, Österreich, Schweiz, bezahlen, Mozart, lies !, Frankreich, Weiter, Schwester, riesen ...

Důležité :

když je uprostřed slova h a před ním stojí samohlásky a, o, e, i, ü čte se to jako dlouhá samohláska á, ó,é, í,ý. Písmenko h vůbec nevyslovujeme.

např.nehmen -( čteme némen),fahren - (čteme fáren), sehr - (čteme zér), ihre - (čteme íre), wohnen - (čteme wónen), Schuhe - (čteme šúe), Fahrrad - (čteme Fárad), mehr - (čteme mér), sehen -(čteme séen) atd….Klasifikace

TEST č.1 - časování sloves

Čtení na známky - výslovnost


Učivo od 2.-6.11.2020

Učebnice str.52, cvičení 10a - slovesa doplň do vět, věty přepiš do sešitu nebo pracovního listu.

Učebnice str. 53, cvičení 11 - přečti a přelož věty ve článku, věty přepiš do sešitu nebo pracovního listu.

Učebnice str.53, cvičení 13a - Přečti co dělá Robi.

Pracovní sešit str.44 - vypracuj cvičení 4,5,6 ,zapiš do pracovního sešitu nebo pracovního listu


ČASOVÁNÍ SLOVESA S E I N - BÝT

jednotné číslo množné číslo

1, ich bin (já jsem) 1, wir sind (my jsme)

2, du bist (ty jsi) 2, ihr seid (vy jste)

3, er,sie,es ist (on je) 3, sie,Sie sind (oni jsou,Vy jste)PRACOVNÍ LIST Č.2

Gramatika časování sloves v přítomném čase

Časování sloves : pomůcka - koncovky sloves

JEDN. ČÍSLO MNOŽ. ČÍSLO

1, ich (já) - E 1, wir (my) - EN

2, du (ty) - ST 2, ihr (vy) - T

3, er (on), sie (ona), es (ono) - T 3, sie (oni),Sie (Vy,vykání) - EN

sloveso spielen (hrát)

1, ich spiele (já hraji) 1, wir spielen (my hrajeme)

2, du spielst (ty hraješ) 2, ihr spielt (vy hrajete)

3, er … spielt (on hraje) 3, sie,Sie spielen (oni hrají,Vy hrajete)


sloveso studieren (studovat)

1, ich studiere (já hraji) 1, wir studieren (my hrajeme)

2, du studierst (ty hraješ) 2, ihr studiert (vy studujete)

3, er,sie,es studiert (on hraje) 3, sie,Sie spielen (oni hrají,Vy hrajete)


Zapamatuj si !!! U sloves v kterých po odtržení

koncovky en končí kmen slovesa na t, d vkládáme

v 2.os.č. j. a mn. a v 3.os.čj. písmenko - e pro lepší

výslovnost.

např. arbeiten - arbeit pracovat), laden - lad

nakládat), bitten - bitt (prosit), baden - bad (koupat se)


sloveso arbeiten (pracovat)


1, ich arbeite (já pracuji) 1, wir arbeiten (my pracujeme)

2, du arbeitest (ty pracuješ) 2, ihr arbeitet (vy pracujete)

3, er,sie,es arbeitet (on pracuje) 3, sie,Sie arbeiten (oni pracují,

Vy pracujete)


sloveso baden (koupat se)


1, ich bade (já se koupu) 1, wir baden (my se koupeme)

2, du badest (ty se koupeš) 2, ihr badet (vy se koupete)

3, er, sie,es badet (on se koupe) 3, sie,Sie baden (oni se koupají,

Vy se koupete)

Učivo od 19.-23.10.2020

Učebnice str.51, cvičení 4a - přečti německy a přelož do češtiny (používej PS - slovní zásobu 5. lekce na str.51)

Učebnice str.51, cvičení 4b1 -přečti německy a doplň koncovky sloves (koncovky doplň podle vyplněné gramatiky na str.51) nebo podle koncovky sloves niže. Dále 4b2 - doplň osobní zájmena. Dále 4b3 - doplň koncovky sloves.

Koncovky sloves :

jedn. číslo : mn. číslo :

1.osoba : ich - e 1.osoba :wir - en

2.osoba : du - st 2.osoba : ihr -t

3.osoba : er,sie es - t 3.osoba :sie,Sie - en

Učebnice str.52, cvičení 7 - z prvního sloupce vyber osobní zájmeno (podmět), z druhého sloveso v daném tvaru a ve třetím sloupci si vyber slovíčko, které se hodí do věty.


PRACOVNÍ LIST Č.1

Gramatika : časování sloves v přítomném čase

1, v němčině končí všechna slovesa v infinitivu koncovkou - en

příklady : lernen, wohnen, fahren, spielen, heissen, studieren, trinken, kommen, atd.

Časujeme takto : např. sloveso L E R N E N

odtrhneme ve slovesu koncovku EN

zůstane nám pouze L E R N

KONCOVKY ČASOVÁNÍ SLOVES (všech sloves)

jednotné číslo množné číslo

1, os.č.j. ich (já) - E 1,os.č.mn. wir (my) - EN

2,os.č.j. du (ty) - ST 2,os.č.mn. ihr (vy) - T

3,os.č.j. er (on), sie (ona), es (ono) - T 3,os.č.mn. sie (oni), Sie (Vy) - EN


ČASUJEME : po odtrhnutí koncovky en, přidej koncovky časování.

1, ich LERNE – já se učím 1, wir LERNEN – my se učíme

2, du LERNST – ty se učíš 2, ihr LERNT – vy se učíte

3, er LERNT - on se učí 3, sie LERNEN - oni se učí

sie LERNT - ona se učí Sie LERNEN - Vy se učíte

os LERNT - ono se učí (vykání !!!)PROCVIČOVÁNÍ UČIVA Z NJ 7.A (19.-23.10.2020)

1, Učebnice str. 51, cvičení 4a - napiš v němčině a poté přelož !

ich zelte - já stanuji., du spielst Fussball - ty hraješ fotbal, atd.

2, Učebnice str. 51, cvičení 4b - a přelož

ich spel e - já hraji, du tanz t - ty tancuješ , atd.

3, Učebnice str. 52, cvičení 7. Vytvoř věty ze slovíček v daných sloupcích :

např. : Sie tanzt gern. Ona tančí ráda.


Učivo od 12.-16.10.2020

1, Přečti si nahlas levou stránku slovíček 5. lekce (až po fliegen).

2, V učebnici na str.49 si přečti krátké věty ( modré vajíčka). A zkus je přeložit.

Věty napiš německy do školního sešitu z NJ a přelož je.

3, Dále na str. 49 dole přelož slovesa (ve žlutých rámečcích). Zase napsat do sešitu.

4, Dále přelož do češtiny cvičení 2 na stránce 50. Do sešitu.

5, Gramatika : časování sloves

jednotné číslo množné číslo

1, ich spiele – já hraji 1, wir spielen – my hrajeme

2, du spielst – ty hraješ 2, ihr spielt – vy hrajete

3, er spielt – on hraje 3, sie, Sie spielen – oni hrají, Vy hrajete (vykání)

sie spielt–ona hraje

es spielt – ono hraje

V učebnici na stránce 51 v GRAMATICE (žlutý rámeček) si dopiš obyčejnou tužkou do míst kde jsou tečky slovesa ve správném tvaru. Máte tam čtyři slovesa (sloupečky) : spielen, tanzen, Gymnastik machen, basteln. Sloveso spielen máš vypracované tady nahoře a ostatní tři slovesa vyčaseješ podle vzoru časování slovesa spielen.